GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Hilâfın Nahivcesi: Süyûtî ve Hem‘u’l-hevâmi‘i

Konuşmacı: Osman Yılmaz

Bu sunumda İslamî İlimler’in hemen her alanında tanınan Celâleddîn es-Süyûtî’ye ait, kendisini müctehitlikle tanımladığı Nahiv ilmini hilâf çerçevesinde incelediği bir eser üzerinde durulacaktır. Kolonizasyon öncesinde alana dair son telif özelliğini taşıyan Hem‘u’l-hevâmi‘ yazarın bir başka telifine şerhidir. Sunumda başta bir müellifin kendi metnini yeniden yorumlaması olmak üzere, hayatı ve şerhin oluşum ilişkisi yanında özellikle hilâf perspektifinde nasıl bir yöntem takip ettiği irdelenecektir. Böylelikle bir yandan Nahivde Mısır Ekolü diye adlandırılabilecek oluşumun bir örneği diğer yandan da müellif eser ilişkisi ortaya konmaya çalışılacaktır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
29 Nisan 2017 17:30 19:00 İlmi Etüdler Derneği