GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Hâşiye

Taşköprîzâde Külliyatı’nın ilk cildi Hâşiye ‘Alâ Şerhi’l-Keşşâf li’l-Cürcânî: Cürcânî’nin Keşşâf Şerhi’ne Hâşiye olarak M. Taha Boyalık tarafından hazırlanmıştır. Seyyid Şerîf el-Cürcânî’nin Şeru’l-Keşşâf’ına Taşköprîzâde tarafından yazılan kapsamlı bir hâşiye olan bu eser, M. Taha Boyalık’ı tenkitli neşri ve tercümesiyle ilim dünyasına sunulmuştur. Edebî tenkit alanında eşine ender rastlayabileceğimiz bu eser, dil, din ve felsefe bilimleri açısından oldukça zengin malzemeler içermektedir. İLEM ve İSTEV’in ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonucunda hazırlanan bu eser, İhsan Fazlıoğlu ve İbrahim Halil Üçer editörlüğünde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yayınları’ndan çıkmıştır.


Özellikleri:

ISBN: 978-605-66953-1-5

Çıkış Tarihi: Kasım 2016

Yayınevi: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yayınları

Sayfa Sayısı: 634

Tercüme/Tahkik:
Mehmet Taha Boyalık