Paylaş

Hasan Karataş İLEM'de Doktora Tezini Sunacak

İlmi Etüdler Derneği'nin akademik çevresindeki araştırmacılar tarafından hazırlanan eserlerin akademik dolaşıma sokulmasına katkıda bulunmak, eser yazarının edindiği tecrübe ve bilgiyi paylaşmak amacıyla düzenlediği İLEM Sunumları St. Thomas Üniversitesi Tarih Bölümü'nden Dr. Hasan Karataş'ın sunumuyla devam ediyor. Karataş, 2011 yılında hazırladığı "Tarihsel bir Aktör Olarak Şehir: Amasya'nın Halvetiye Tarikatını Şehirlileştirmesi ve Osmanlı'laştırması" başlıklı doktora tezini 04 Ağustos Cumartesi günü saat 17:00'de bizlerle paylaşacak.

Dr. Hasan Karataş 'Şehirler, Şehzadeler ve Sufiler: Halvetileri Kimler Nasıl Osmanlı Yaptı?' başlıklı sunumunda 15. ve 16. yy. Amasya'sındaki tasavvufu, toplumsal ve siyasi tarih açısından ele alacak. Taşçı sunumunda Halvetiye tarikatının İmparatorluğun hem siyasi hem de coğrafi periferisinden ideolojik ve mekansal olarak İmparatorluk merkezine yerleşmesinin hikayesini, Osmanlı'da toplumsal ve dini formasyonun şekillenmesinde Amasya'nın rolünü açıklayacak. Taşçı, Amasya ve Halvetiye tarikatı özelinde ilk dönem Osmanlı'ya dair modern dönemlerde kabul gören yekpare ve tek bir Osmanlı algısını irdeleyerek sunumunu bitirecek.