GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Hannah Arendt Okumaları II: Geçmiş ile Gelecek Arasında

Hoca: Hatice Umut

Bu okuma grubunda Hannah Arendt’in “Geçmişle Gelecek Arasında” kitabında yer alan makaleleri okunacaktır. Bilhassa “Hakikat/Doğruluk ve Siyaset”, “Otorite nedir?”, “Özgürlük Nedir?”, “Tarih Kavramı: Antik ve Modern” makalelerinden hareketle, “insan tabiatı ve mahiyeti” ile “insanlık durumları” (bununla ilişkili olarak; tek bir türün tikelleri olarak insan ile insanlık anlamının kendisiyle/kendisinde tahakkuk ettiği tikeller olarak insan fertleri);“eudaimonia/saadet”, “insanın belli bir türdeki bilme etkinliği olarak felsefe” ile “insanın belli bir türdeki eyleme faaliyeti olarak siyaset” arasındaki ilişki, “polis/medine/devlet/siyasî içtimâ” gibi klâsik siyaset felsefesine ait belli başlı meselelere odaklanılacaktır.

Tarih Saat Yer
10 Mart 2017 İlmi Etüdler Derneği
12 Mayıs 2017 İlmi Etüdler Derneği