GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Halil İbrahim Hançabay

Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden mezun oldu (2005). Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Halifeliği Döneminde Hz. Osman’la Hz. Ali Dışındaki Şûrâ Üyeleri Arasındaki İlişkiler” isimli tezle yüksek lisansını tamamladı (2009). Bir süre Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen olarak görev yaptıktan sonra Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı (2012-2016). Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Abbâsîler Döneminde Vezirlik (295-530/908-1136)” başlığıyla doktora tezini tamamladı (2016). Halen İslâm Araştırmaları Merkezi’nde (İSAM) araştırmacı olarak görev yapmaktadır.