GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Hadis İlminde Yeni Eğilimler

Konuşmacı: Fatma Kızıl

Hadislerin sıhhatini tespit etmek üzere Müslümanlar tarafından geliştirilen usûl, bilhassa isnâd merkezli olması nedeniyle tenkit edilmiş ve alternatif yöntemler geliştirilmiştir (tarihlendirme yöntemleri).

Söz konusu yöntemlerin neredeyse tamamı, Batı’da yazmalara uygulanan çeşitli metotların hadislere uygulanmasından ibaretse de müşterek râvî teorisi Batılılar tarafından yeni geliştirilen bir metottur. Söz konusu tarihlendirme yöntemlerini kullanan oryantalistlerin etkisiyle, hadis usûlünde metin tenkidi yapılmadığı veya metinlerin ihmal edildiği iddiası bizzat Müslüman araştırmacılar tarafından da sıklıkla dile getirilmektedir.

Bu seminerde metin tenkidini ihtiva etmediği nedeniyle tenkit edilen hadis usulünün hadislerin sıhhatini tespit etmekte yeterli olmadığı iddiası kritik edilmiştir. Ayrıca müşterek râvî metodunu klâsik hadis usûlü ve ricâl ilminden yararlanarak uygulamanın ve bunun hadis rivâyet tarihi hakkındaki bilgimizi artırmasının imkânı tartışılmıştır.

Böylece hadis usulünün terki değil bilâkis ihtiva ettiği fakat ihmal edilen unsurlarını işlevsel hâle getirmek suretiyle tadil ve ikmâlinin mümkün olduğu gösterilmeye çalışılmıştır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
23 Şubat 2013 18:00 İLEM Konferans Salonu