GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Hadis Araştırmalarında Yeni Eğilimler: İmâm Mâlik ve Muvatta‘ Atölyesi

İmam Malik ve onun Muvatta‘ adlı meşhur eseri günümüzde modern tartışmalar bağlamında gerek doğuda batı gerekse batıda pek çok çalışmaya konu edilmiştir. İslami ilimlerin erken dönemine dair meselelerin incelenmesine imkân veren bu mevzu 2016 Bahar dönemine ait “Modern Tartışmalar Bağlamında İmam Malik ve Muvatta‘” adlı dersin konusunu oluşturmuştur. Söz konusu dersin sonunda, derste ele alınan meselelerin daha geniş bir perspektifte incelenmesi amacıyla katılımcıların, İmam Malik’in ilmi kişiliği ve kullandığı yöntemler, Muvatta‘ının mahiyeti ve ortaya çıkış süreci gibi mevzulara dair klasik görüş ve oryantalist görüşler çerçevesinde hazırlayacakları makale, tercüme ve literatür incelemelerinden oluşan bir edisyon kitap çalışması planlanmıştır. Bu amaçla 2016 Güz döneminde gerçekleştirilen ve katılımcıların belirli aralıklarla bir araya gelerek araştırma konularıyla ilgili bilgi alışverişinde bulunduğu atölye, 2017 Bahar döneminde de devam edecek ve dönem sonunda konuyla ilgili bir edisyon kitap ortaya çıkacaktır.

Tarih Saat Yer
10 Mart 2017 İlmi Etüdler Derneği
12 Nisan 2017 İlmi Etüdler Derneği