GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

12 Kasım 2021

Nazariyat'ın 7. Cilt 2. Sayısı Çıktı!

Nazariyat Dergisi'nin 6 makale ve 6 kitap değerlendirmesinden oluşan yeni sayısı yayımlandı.

Nazariyat İslam Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi’nin 7. cilt 2.sayısı araştırmacıların ilgisine sunuldu. 2014 yılından itibaren altı ayda bir Türkçe ve İngilizce dillerinde uluslararası hakemli bir dergi olarak yayımlanan ve ESCI, ATLA, Philosopher’s Index, Erih Plus, Index Islamicus, ULAKBİM gibi birçok ulusal ve uluslararası indeks tarafınsan taranan Nazariyat’ın (7/2) sayısı altı makale, altı kitap değerlendirmesinden oluşuyor.

Değerlendirilen Makaleler;

 1. Takıyyüddin Râsıd ve Cebir Risalesi: Matematiksel Değerlendirme, Tercüme ve Editio Princeps
 2. Kelâm Atomculuğunun Tümel Modeli: Cüveynî Örneğinde Hâller Teorisi
 3. Başkalık Üzerine: İbn Sînâ’nın Görelilik Teorisi Bağlamında Bir İnceleme
 4. Aklın İmkânı ve Sınırı: Fahreddin Râzî’ye Göre Genel ve Özel Metafizik Bilginin İmkânı
 5. Dinî Dışlayıcılık Söylemi İnşa Eden Neo-Klasik Selefî Anlayışın Eleştirisi: Dilin Epistemik Değeri Hakkında Fahreddin Râzî’ye Yöneltilen Tenkitler Özelinde Bir Değerlendirme
 6. Teftâzânî’nin Düşünce Sisteminde İnsanî Nefsin Varlığı ve Hakikati Elif Baga Mehmet Aktaş Zehra Gökgöz Eşref Altaş Mehdi Cengiz Ziya Erdinç 01 53 83 109 139 157 Caliphate Redefined: The Mystical Turn in Ottoman Political Thought. 

Değerlendirilen Kitaplar;

 1. Hüseyin Yılmaz. Caliphate Redefined: The Mystical Turn in Ottoman Political Thought
 2. Elif Baga. Hesab Biliminde Kılavuz: eş-Şemsiyye fi’l-Hisâb (Nizâmeddin en-Nîsâbûrî), İnceleme-Çeviri-Eleştirmeli Metin
 3. Nadja Danilenko. Picturing the Islamicate World: The Story of al-Iṣṭakhrī’s Book of Routes and Realms
 4. Hacı Bayram Başer. Sûfîler ve Sultanlar: Klasik Dönemde Tasavvuf-Siyaset İlişkileri
 5. Mehmet Sami Baga. İslam Felsefesinde Cisim Teorisi: Hikmetü’l-Ayn Geleneği.
 6. Michael-Sebastian Noble.Avicennian Psychology and ‘The Hidden Secret’ of Fakhr al-Dīn al-Rāzī

Nazariyat İslam Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi’ne, İslam düşüncesinin muhtelif nazari geleneklerini ele alan çalışmalarınızı www.nazariyat.org aracılığıyla gönderebilirsiniz.