GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

14 Ocak 2023

Kültürel Sermaye Odağında Akademi Tartışıldı

Toplum Çalışmaları Merkezi Sunumları bünyesinde 06 Ocak Cuma günü düzenlenen sunuma Ayşe Mahinur Tezcan konuk oldu.

Güncel mesele ve tamamlanan tez/kitap çalışmalarının akademik kamu ve ilgililer nezdinde tartışmaya açıldığı İLEM sunumları akademik gündeme güncel katkılar sunuyor. 

“Kültürel Sermeye ve Akademi: 1980 Sonrası Toplumsal Dönüşümün Türk Akademisindeki Yansımaları” başlıklı kitaptan hareketle kültürel sermeye odağında akademiye yakından bakıldı. Nihat Erdoğmuş moderatörlük yaptığı sunumda akademisyenlerin kültürel sermaye seviyelerindeki farklılaşmanın akademiye bakış açılarını nasıl etkilediği irdelendi.  

Konuyu anlama amacı ile gerçekleşen nitel bir çalışmanın verileri eşliğinde akademisyenlerin akademi sürecine dahil olmadan önce sahip oldukları kültürel sermaye seviyelerine ilişkin kullanılan endeks ortaya konuldu. Bununla ilişkili olarak akademiye dahil oluş süreçlerinde bu noktadaki değişimler ele alındı.

Sunumun dikkatleri çeken bir diğer noktası; akademisyenleri akademisyenlerin gözünden aktarmasıydı. Bu bağlamda Tezcan’ın akademisyenlerin, akademideki elitizim, akademi-siyaset ilişkisi, akademik gelenek, ideal akademi ve akademisyen hususlarındaki değerlendirmeleri yoğun bir ilgiyle takip edildi. Akademinin bir yandan toplumsal değişimi etkileyen öte de bu değişimden etkilenen konumu Darülfunun’dan başlayarak Cumhuriyet dönemi üniversitelerine gelene kadar ortaya koyduğu kültürel ve toplumsal inşa hareketin yakın okuması yapıldı.

Sunumun sonunda Erdoğmuş ve Tezcan, dünyada eğitim-öğretim süreçlerindeki evrenselleşme ile Türkiye’de akademinin seyrini sunumda ifade edilen akademisyenlerin gözünden ele alarak bütüncül bir değerlendirme yaptılar. Katılımcıların yönelttiği sorular ile birlikte soru-cevap ekseninde devam eden programın, önümüzdeki günlerde İLEM TV Youtube kanalında yayınlanacağının duyurusu ardından sona erdi.