GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

27 Ekim 2022

Kent Planlama Yaklaşımları Anadolu Yerleşmeleri Odağında Konuşuldu

Tarih Çalışmaları Merkezi Sunumları kapsamında Seher Erbey “Sürdürülebilir Kent Planlama Anadolu Yerleşmelerini Anlayabilir mi?” başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. 12 Ekim 2022 Çarşamba günü İLEM Teras Salon’da gerçekleştirilen konuşmanın moderatörlüğünü Ertuğrul Ökten yürüttü.

Sunum Anadolu yerleşme kültürünün fizik mekân öğelerinin coğrafya, sosyal, ekonomik, politik, kültürel yapılar ile ilişkileri çözümlenmesi ile başladı. Akabinde Erbey, Anadolu yerleşmelerinin konut alanlarındaki kurguyu anlamlandırarak kent planlama yaklaşımlarına Anadolu geleneksel yerleşme kültüründen yaptığı çıkarımlarla açıklamalar getirdi.

Sunumunda iklim krizi ile gündeme gelen sürdürülebilirlik şemsiyesi altında tartışılan ancak henüz kentsel doku ölçeğinde çalışılmamış, çoğunlukla batı merkezli gelişen yeni kent planlama yaklaşımlarının yeni fark ettiği kuralların yüzyıllardır Anadolu’daki geleneksel yerleşmelerde mekân organizasyonunu biçimlendirdiği savunuldu. üst ölçekten ve genel bir bakış açısıyla üretilen bu kent planlama yaklaşımlarının Anadolu yerleşme kültürünü anlamakta eksik kalmakta olduğunun altı çizildi.

Anadolu’da halen yerleşme sürecinin izleri sürülebilen geleneksel yerleşmelerin konut dokularının konumlanma / doğal çevre verilerine uyumunun yapılar arası, alt-bölgelerarası ve donatılarla ilişkiler açılarından kurduğu mekân oluşturma kültürünün temeli olduğunun vurgulandı. Yeni yaklaşımlar aracılığıyla Anadolu yerleşmelerinin gündeme taşınmasının yeni yerleşmelerin gelecekte sürdürülebilir gelişmesini sağlamak için yararlı olacağı üzerine tartışıldı.

Program soru cevap merkezinde ilerlerken katılımcılar soruları ile sunum sonrası müzakereye zemin hazırladı. Sunum sonunda programın yakında İLEM TV Youtube kanalında yayınlanacağı duyuruldu.