GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

30 Mart 2020

Kaldığımız Yerden Devam Ediyoruz!


2002 yılında İslam medeniyetinin köklerinden hareketle günümüz ilim anlayışını yeniden yorumlama, sahih bir hayat nizamı için gerekli bilgi birikiminin oluşumuna katkı sunma gayesiyle kurulan İLEM (İlmi Etüdler Derneği) faaliyetlerine kaldığı yerden devam ediyor.

İLEM bünyesinde Eğitim ve İhtisas programları başta olmak üzere farklı üniversite ve farklı disiplinlerden yüzlerce öğrenci yedi yıldır bir araya getiriliyor. Bu süre içerisinde iki yüze yakın program organize eden İLEM, dersler, seminerler, konferanslar, okuma grupları ve atölyeler ile de yüzlerce öğrenciye rehber olmayı amaç ediniyor.

İLEM, lisans ikinci sınıftan itibaren bünyesine aldığı öğrencileri birinci, ikinci ve üçüncü kademelere ayırarak bu kademelere uygun dersler, seminerler ve kendilerini geliştirebilecekleri imkanlar sunuyor.

Ülke olarak içinde bulunduğumuz zor zamanlarda ise Eğitim ve İhtisas programlarının tüm ders faaliyetlerini online platforma taşıyarak öğrencilerinin bilgi ve birikimine katkı sunmaya devam ediyor. Öte yandan Mahmut Hakkı Akın, Engin Koca gibi birçok hocanın online olarak verdiği dersler öğrenciler tarafından ilgiyle takip ediliyor.