GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

23 Temmuz 2022

İslam Siyaset Düşüncesi Kuruluş Dönemi Çalıştayı Gerçekleşti

İslam Siyaset Düşüncesi Projesi (İSD) kapsamında 2 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşen İslam Siyaset Düşüncesi Kuruluş Dönemi: Risaleler ve Temel Sorunlar çalıştayında iki oturumda altı konuşmacı tebliğ sundu.

Geniş bir katılımla İLEM Teras Salon gerçekleştirilen çalıştayda Adnan Demircan, Elmin Aliyev, Soner Gündüzöz, Mustafa Demirci, Vecdi Akyüz, Hasan Tuncay Başoğlu tebliğlerini sundu. Tebliğlerde İslam siyaset düşüncesi bağlamında İslam tarihinin erken dönemlerinde neşredilen ilk metinlerin tahlil edildi. Ele alınan metinlerde vurgulanan hukuki ve siyasi yapı, hükümdar-siyaset ilişkisine dair ifadeler dönemin siyasal bağlamında değerlendirildi. Bağlamı dahilinde yapılan tahlillerin günümüz siyasal düşüncesine dair meselelere yönelik pratik uzanımları eleştirel bir şekilde ele alındı.

Tebliğlerin akabinde soru-cevaplar ile açılan müzakere zemininde katılımcıların soruları ile zenginleşti. Kapanış oturumunda ise Ömer Türker, tebliğlerde tartışılan meselelerden hareketle genel bir değerlendirme konuşması yaptı.

İslam siyaset geleneğinin farklı açılardan ele alınarak sorunsallaştırıldığı çalıştay Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve İLEM Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Macit'in kapanış konuşmalarıyla sona erdi.