GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

14 Mayıs 2018

İslam Siyaset Düşüncesi Çalıştayı Gerçekleştirildi

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) tarafından düzenlenen İslam Siyaset Düşüncesi Çalıştayı Türkiye’nin farklı şehirlerinden onlarca değerli akademisyenin katılımıyla 17 Aralık 2016’da gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarında Ömer Türker’in de belirttiği gibi İslam Siyaset Düşüncesi Çalıştayı, İLEM tarafından yürütülecek uzun soluklu İslam Siyaset Düşüncesi Projesi’nin başlangıcı oldu.

İslam Siyaset Düşüncesi alanında uzman onlarca akademisyenin yanı sıra doktora ve yüksek lisans düzeyinde öğrenciler tarafından da takip edilen İslam Siyaset Düşüncesi Çalıştayı’nın birinci oturumuna İstanbul Medipol Üniversitesi’nden Bekir Berat Özipek başkanlık etti. Bu oturumun ilk konuşmacısı olan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Ömer Türker “İslam Siyaset Düşüncesi Nasıl Okunmalıdır?” başlığıyla konuya genel bir giriş denemesi gerçekleştirdi ve tartışmalara bir çerçeve çizdi. Birinci oturumun diğer konuşmacısı İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Haluk Alkan ise “İslam Siyasi Düşüncesinde Otorite” başlıklı sunumunda İslam siyaset düşüncesinin temel kavramlarından olan “otorite”yi ele aldı ve İslam siyaset düşüncesindeki kavramsal tartışmalara değindi.

29 Mayıs Üniversitesi’nden Tahsin Görgün’ün başkanlığındaki ikinci oturumda ilk konuşmacı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden Şenol Korkut idi. Korkut, “Felasife’nin Siyaset Nazariyesi” başlıklı konuşmasında İslam Felsefesi’nin önemli isimleri Farabi ve İbn Sina’nın perspektifinden siyasete ve siyaset felsefesine odaklandı. Bu oturumun ikinci başlığı olan “Siyaset Felsefesinin Bir Kaynağı Olarak Siyasetnâme-Nasihatnâme Türünde Siyaset Tasavvuru” İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden İlker Kömbe tarafından gerçekleştirildi. Kömbe, klasik İslam düşüncesinde önemli bir yere sahip olan siyasetnâme ve nasihatnamelerdeki siyasete ve buradaki siyaset tasavvurunun İslam siyaset felsefesine olan etkisini ele aldı.

İslam Siyaset Düşüncesi Çalıştayı’nın üçüncü oturumuna İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Hızır Murat Köse başkanlık etti. Üçüncü oturumun ilk konuşmasını ise “Siyasî-Fıkhî Hükümlere Giriş: İslam Siyaset Düşüncesinin Fıkhi Kaynakları Üzerine Tespitler” başlığı ile İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Özgür Kavak gerçekleştirdi. Kavak, mevcut literatürdeki hâkim kanının aksine bir İslam siyaset düşüncesinin fıkıh kaynaklarından ve buradaki hükümlerden çıkartılabileceğini savundu. Bu oturumun ikinci konuşmacısı ve Trakya Üniversitesi’nde Öğretim Üyelisi olan Abdullah Taha İmamoğlu ise “İslam Siyaset Literatüründe Kullanılan Hadislerin Kaynağı ve Sıhhati Meselesi” başlıklı sunumunda hadislerin siyaset düşüncesinin teşekkülündeki rolünü irdeledi.

Çalıştayın son oturumu Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Murat Çemrek başkanlığında gerçekleştirildi. Bu oturumda İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Bilim ve Sanat Vakfı Başkanı Ahmet Okumuş “İslam Siyaset Düşüncesinde Siyasallık Üzerine Sorular” başlığında İslam siyaset düşüncesinin temel soruları olan yöneten yönetilen ayrımının mevcudiyeti, siyasal olanın mahiyeti ve iyi rejimin karakteri meselelerine değindi. Bu oturumun ikinci, çalıştayın ise son konuşmacısı olan ve İlmi Etüdler Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdüren Süleyman Güder “İslam ve Batı Kurtuluşçu Siyasal Teolojilerin Karşılaştırılması” başlıklı sunumunda 1960 sonrası kurtuluşçu siyasi-teolojik akımların yapısı üzerinden İslam siyaset düşüncesinin çağdaş yorumlarını ele aldı.

İslam Siyaset Düşüncesi Çalıştayı, katılımcılara Taşköprülüzade Külliyatı’nın takdim edilmesiyle tamamlandı. İslam Siyaset Düşüncesi Projesi çerçevesinde konferans, çalıştay ve sempozyumlar devam edecek.