GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

27 Aralık 2022

İslam Siyaset Düşüncesi Projesi'nin Üçüncü Çalıştayı Gerçekleşti

İslam Siyaset Düşüncesi Projesi (İSD) kapsamında 24 Aralık Cumartesi günü 2 oturumda 8 tebliğin sunulduğu İslam Felsefe Geleneğinde Siyasi Bir Mesele Olarak Hakikat-Siyaset İlişkisi çalıştayı tamamlandı.

Temel amaçları İslam’ın modern öncesi dönemde tartışılan meselelerinin yeniden kazanılarak gündem hâline getirilmesi ve dönemin kavramlarının süreklilik sağlanacak şekilde yeniden yorumlanması olan İslam Siyaset Düşüncesi Projesi’nin üçüncü çalıştayı gerçekleştirildi.

İlmi Etüdler Derneği’nde yüz yüze icra edilen çalıştayda ‘Hakikat bilgisini insana verme iddiasındaki felsefe ile siyaset arasında nasıl bir irtibat kurulur?’ sorusuna cevap arandı.

Çalıştay Ömer Türker, Ahmet Köroğlu ve Görgün Özcan'ın açılış konuşmaları ile başladı. İslam Siyaset Düşüncesi Projesi'nin amaç ve hedeflerinden bahsedildiği konuşmalarda çalıştayda ele alınacak hakikat-siyaset ilişkisi meselesi tartışıyor olmanın önemine değinildi.

Birinci oturum Ömer Türker’in moderatörlüğünde gerçekleşti. Hayyam Celilzade, "Platon’da Hakikat ve Siyaset İlişkisi: Parmenides’e Göndermelerle" başlıklı bildirisinde Parmenides’e atıfla Platon’da hakikat-siyaset ilişkisini ele alarak insanın belli bir türdeki bilme ile eyleme etkinliği arasındaki ilişkinin nasıl irtibatlandırılacağını tartıştı.

Hatice Umut, "Farabi’nin Siyasi Düşüncesinde Hakikat-Siyaset İlişkisi" başlıklı bildirisinde Yeni-Platoncuların etkisiyle İslam felsefesinde hakikat-siyaset ilişkisini irtibatlandıran çalışmaları gündeme getirdi. Farabi’de ‘Ontoloji ve epistemolojide yürütülen bu çalışmaların akıl-muhayyile tartışmasındaki siyasi uzantısı nedir?’ sorusuna cevap aradı.

Fatih Toktaş, "İhvan-ı Safa Düşüncesinde Hakikat-Siyaset İlişkisi" başlığının taşıyan bildirisinde hakikat-siyaset ilişkisini İhvan-ı Safa düşüncesi bağlamında ele aldı. Özcan Akdağ, "Hakikate Ulaşma Konusunda Aklın ve Vahyin Rolü: İbn Meymun’un Yaklaşımı Üzerine" başlıklı bildirisinde ‘Hakikate ulaşmada aklın ve vahyin rolü nedir?’ sorusuna İbn-i Meymun açısından cevap aradı.

Öğle arasının ardından başlayan ikinci oturumun moderatörlüğünü Ahmet Okumuş yürüttü. Mehmet Birgül, Sühreverdi’nin felsefi düşüncesi açısından hakikat-siyaset ilişkisini tartıştığı "İbn Rüşd’ün Siyasi Düşüncesinde Hakikat-Siyaset-Din İlişkisi" başlıklı tebliğini sundu. Fatma Turgay ise "Sühreverdi’nin Felsefi Düşüncesinde Hakikat-Siyaset İlişkisi" başlıklı bildirisinde İbn-i Haldun düşüncesindeki yeri bakımından hakikat-siyaset ilişkisine yakından baktı.

Akif Kayapınar tarafından sunulan "İbn-i Haldun Düşüncesinde Hakikat-Siyaset İlişkisi" başlıklı bildiride bn-i Haldun düşüncesindeki hakikat-siyaset ilişkisinin yeri incelendi. Çalıştayın "Leo Strauss Neden İslam Filozoflarına Döndü?" başlıklı son bildirisinde “Leo Strauss neden İslam filozoflarına döndü?’ sorusu etrafında tartışmalar tarihsel olarak günümüze yaklaştırıldı.

Hakikat-siyaset ilişkisi üzerine yürütülecek tartışmaların Platon’dan itibaren ele alınarak günümüze yaklaştırıldığı çalıştayda her bildiri sonrasında yirmi dakikalık müzakereler gerçekleştirildi. Tebliğci hocalar ve katılımcıların sorularıyla  kaktı verdiği bu aşama verimli bir müzakere imkanı oluşturdu.

Çalıştayın kapanış oturumunda Ömer Türker, sunulan tebliğleri özetleyerek bütüncül bir değerlendirme yaptı. Sözlerini tüm proje ekibine teşekkürleriyle bitiren Ömer Türker’in konuşması akabinde katılımcı hocalara sunulan hediye takdimi ile birlikte çalıştay sona erdi.