GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

16 Aralık 2020

İnsan & Toplum'un 10. Cilt 4. Sayısı Çıktı!

İnsan & Toplum'un 10. cilt 4. sayısı Sosyoekonomik Eşitsizlikler Özel Sayısı, 17 yeni makale, 1 editöre mektup, 1 vaka analizi ve 9 kitap değerlendirmesiyle yayımlandı.

İnsan & Toplum, 2011 yılından bu yana İlmi Etüdler Derneği tarafından yayımlanan ve alanında önemli atıf indekslerince taranan hakemli bir dergidir.

Yola çıkış gayesi insanın ve toplumun birbirini kuran bütünlükler olduğunu bilimsel anlamda tekrar gözetecek bir anlayışı benimseyerek yitiğimiz hikmete erişmektir. Dergimiz 2018 yılından itibaren 3 ayda bir (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) yayımlanmaktadır.

Dergi içeriğine ulaşmak için insanvetoplum.org ‘u ziyaret edebilirsiniz.

Bu sayıda yer alan metinler:

1.     “Ortadaki Fili” Görmek: Dünyada ve Türkiye’de Sosyoekonomik Eşitsizliklerin Tezahürleri

Lütfi Sunar & Merve Akkuş Güvendi

2.      Yapısallaşmış Toplumsal Eşitsizlikleri Tarif Etme ve Yorumlamada Bir Araç Olarak Toplumsal Hareketlilik Oranlarını Hesaplama Yöntemleri

Abdulkerim Sönmez

3.      İçsel Gelir Dağılımı ve Toplam Talep İlişkisi: Kaleckiyen Yaklaşım Çerçevesinde Dinamik Bir Model Önerisi

Betül Mutlugün

4.      Türkiye’de Gelir Eşitsizliği Suç İlişkisi: Panel Veri Analizi Yaklaşımı

Furkan Yıldız

5.      Türkiye’de Enflasyon ve Faizin Eşitsizlik Üzerine Etkisi

Cengizhan Yıldırım

6.      Gelir Dağılımı, Demokrasi ve Dışa Açıklık: Türkiye Ekonomisi İçin Ampirik Bir Analiz

Taha Eğri

7.      Class Formation, Labor Market, and Inequality in Gulf Cooperation Council Countries

Erhan Akkaş

8.     Covid-19 Salgını Dolayısıyla Okulların Kapanmasının Eğitimde Eşitsizlikler Üzerine Etkisi

Mahmut Özer, Hayri Eren Suna, Petek Aşkar, Zafer Çelik

9.      Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Statünün Akademik Başarıya Etkisi PISA 2015 ve TEOG 2017 Sonuçlarının Karşılaştırması

Zeliha Karaağaç & Bekir S.Gür

10. Sağlık ve Sosyoekonomik Statü Bazı Sağlık Göstergelerine Göre Sosyoekonomik Statü Farklarının İncelenmesi

İhsan Kutlu

11. Toplumsal Sınıfların Sağlık Deneyimlerine İlaç Üzerinden Bakmak

Hatice Özer

12. Yoksulluğa Yönelik Nedensel Atıflar Ordu Üniversitesi Örneği

Mehmet Koca

13. Dijital Karteller ve Eşitsizlikler: Gelir Eşitsizliğinin Artmasında Şirketlerin Rolü

Ömer Torlak

14. Dijital Eğitimde Eşitsizlikler: Kırsal-Kentsel Ayrımlar ve Sosyoekonomik Farklılaşmalar

Serdar Nerse

15. Konut Politikalarında Eşitsiz Benzerlik Türkiye ve İngiltere’nin Kamusal Aktörleri

Yahya Aydın,

16. Eşitsizlikle Mücadelede Başka Bir Yol Mümkün (mü?): Brezilya’daki “Topraksızlar” Deneyimini Anlamak

Süleyman Güder

17. Dünya’da Eşitsizlik Tartışmalarının Seyri: Bibliometrik Bir Analiz

Lütfi Sunar & Ümit Güneş

Editöre Mektup

 “Ayrı ama Eşit”: Amerika Birleşik Devletleri'nde Irkçılık ve Eğitime Yansımaları

           Sedat Gümüş

Vaka Analizi

Bir Eşitsizlik Turnusolu Olarak Uzaktan Eğitim Süreci

           Gülsen Kaya Osmanbaşoğlu,

Kitap Değerlendirmeleri

1.      Daron Acemoğlu ve James A. Robinson, Ulusların Düşüşü, 5. Baskı, 2014, İstanbul: Doğan Kitap, ss. 496

Gözde Geçimli

2.      Yunus Kaya, Ayyıldız ve Küre:Küreselleşme, Toplumsal Eşitsizlik ve Kimlik. Ankara: Nobel Yayınları, 2019, 219 s.

Ayşe Söylemez,

3.      Cengizhan Yıldırım, Dünyada ve Türkiye’de Neoliberalizm, İstanbul: Ketebe Yayınları, 2019, 184 s.

Mahmut Bilal Uzun,

4.      Dilek Yankaya, Yeni İslami Burjuvazi Türk Modeli, İstanbul: İletişim Yayınları, 2014, 270 s.

Hamide Değer

5.      Richard Florida, Soylulaştırma, Eşitsizlik ve Seçkinler Şehri ile Gelen Yeni Kentsel Kriz, İstanbul: Doğan Kitap, 2018, 296 s.

Tolgahan Aydıner

6.      Can Kakışım, Sınıf, Etnisite ve Kimlik: Sosyalist Paradigmanın Evrimi, İstanbul: İletişim Yayınları, 2016, 304 s.

Asiye Şahin Bulut

7.      Andy Merrifield, Yeni Kent Sorunu, İstanbul: Tekin Yayınevi, 2017,184 s.

Beliz Yıldız

8.      Ali Esgin ve Güney Çeğin (Ed.), Gündelik Hayat Sosyolojisi: Temalar, Sorunsallar ve Güzergahlar, Ankara: Phoenix Yayınevi, 2018, 472 s.

Zübeyde Demircioğlu

9.      Fatih Yaman, Göç ve Toplum:Dünyada ve Türkiye’de Değişen Nüfus Hareketleri. İstanbul: Ketebe Yayınları, 2019, 183 s.

Şeyma Karatepe