GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

03 Mart 2023

İLEM Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu

İlmi Etüdler Derneği Olağanüstü Genel Kurulu’nun 19.03.2023 tarihinde saat 18:00’de Altunizade Kültür Merkezi’nde aşağıdaki gündemle toplanmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 25.03.2023 tarihinde dernek binasında aynı saatte, aynı gündemle yapılmasına karar verildi.

Üyelerimize ve kamuoyuna duyurulur.

Gündem:

1-Açılış ve yoklama

2-Başkanın açılış konuşması

3-Divan kurulunun teşekkülü

4-Yönetim kurulu tarafından faaliyet raporunun sunumu, mali raporlarının okunması, gelir ve gider hesaplarının görüşülmesi

5-Denetleme kurulu raporlarının okunması

6-Yönetim kurulunun ibrası

7-Dernek organlarının seçilmesi

8-Dilek ve temenniler

9-Kapanış