GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

08 Mart 2023

İLEM Eğitim Programı Bahar Dönemi Başladı

İLEM Eğitim Programı Bahar Dönemi kademe dersleri devam ediyor. 2022-2023 İLEM Eğitim Programı kademe desleri bahar dönemi 4 Mart – 13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Üç kademeden oluşan eğitim programını toplamda 150 öğrenci takip ediyor. Her cumartesi İLEM binasında gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda uzaktan eğitim gören öğrenciler için derslere uzaktan bağlantı imkanı da sunuldu.

1. kademeye devam eden öğrenciler İbrahim Halil Üçer “İslam Düşüncesine Giriş”, Ahmet Köroğlu Çağdaş “İslam Düşüncesi” ve Kübra Bilgin Tiryaki “Ahlak Meselelerine Argümantatif ve Temsili Bir Yaklaşım” başlıklı dersleri veriyor. 2. kademe bahar dönemi derslerini ise Tahsin Görgün - Taha Eğri - Hüseyin Mercan, “Modern Dünyanın Teşekkülü: Düşünce, İktisat, Siyaset”, Yusuf Ziya Gökçek “Estetik”, Latif Karagöz “Bilim ve Gerçeklik” dersleri takip edilecek. 3. kademe öğrencileri ise Güz döneminde seçtikleri atölyeleri ara dönemin ardından devam ediyor.

Kademe dersleri ile birlikte her dönem 10 farklı eserin eleştirel okumasının yapıldığı kitap tahlilleri bahar dönemi ile birlikte yeniden başladı. Öğrenciler her hafta danışman hocaların eşliğinde ders içeriklerini destekleyici mahiyetteki kitapların eleştirel okumasını yapacak.

Eğitim Programı Güz dönemi ise kademe dersleri yanında birçok sosyal etkinliklerle dolu dolu geçti. Kademe öğrencileri takip etmesi gereken 1. ve 2. kademe dersleri ve 3. kademe atölyeleri başarıyla tamamladı. 10 hafta boyunca 10 farklı kitap 6-7 kişilik gruplar ile tahlil edildi. Ders dışı etkinlikler bağlamında dönem arası kampları gerçekleşti. Şehir medeniyet gezileri kapsamında Edirne’ye gezi düzenlendi. Aynı zamanda 3. kademe öğrencilerine yönelik 3. Kademe Akademi Kampı gibi programı düzenlendi.