GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

03 Ocak 2023

İLEM Eğitim Programı 3. Kademe Akademi Kampı Gerçekleşti

İLEM Eğitim Programı kapsamında ders alan 3. kademe öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen dört farklı seminerde lisansüstü düzeyde bilim düşüncesi ve akademi konusunun tartışıldığı 3. Kademe Akademi Kampı gerçekleşti.

3 yıl boyunca süren Eğitim Programının son aşması olan 3. Kademe öğrencileri için 31 Aralık 2022 tarihinde İLEM’de yüz yüze gerçekleştirilen programa Tahsin Görgün, Mahmut Hakkı Akın, M. Furkan Cinisli ve Yunus Çolak konuk oldu.

Program İLEM Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Macit ve İLEM Eğitim Komisyonu Başkanı Ahmet Köroğlu'nun selamlama konuşmaları ile başladı. İLEM’in lisansüstü düzeyde akademide yer almanın gereği olan akademik metin okuma ve yazma süreçlerine yönelik yapılan ve yapılması planlanan çalışmalardan bahseden Macit, İLEM’in lisansüstü eğitime hazırlık noktasında öğrencilerini desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi. Köroğlu ise konuşmasında bu çalışmalarının nitelikli akademisyen adayları yetiştirme amacına sunduğu katkılara vurgu yaptı.

İlk seminer Tahsin Görgün’ün “Sosyal Bilimlerin Temel Eğilimleri Bağlamında Çağdaş Türk Düşüncesi” başlıklı konuşması ile başladı. Görgün konuşmasında sosyal bilimler üzerine “Hem ferd olarak hem toplum olarak kendimizi bilme vazifemiz var. Sosyal bilimlerin temel vazifesi; sosyal ve insan bilimlerinin biz kimiz, bizim millet olarak varlığımızın esası nedir, biz hangi noktalarda diğer milletlerden temayüz ediyoruz, iştirak ettiğimiz taraflar nelerdir? sorularını sormaktır.” ifadelerinde bulundu. Bu noktada ihmal edilen tarafın ait olduğumuz toplumu toplum olarak kabul etmeyip onu bilgi konusu ve kaynağı olarak görmeyi düşünmemizde yattığı hususuna vurgu yaptı.

Akabinde Mahmut Hakkı Akın “Erol Güngör “Aydınlar” içinde İslam’ın Bugünkü Meseleleri” başlıklı seminerinde; “Aydın, düşünceyi üreten adam demektir. Tanzimat aydını dediğimiz kişi memleketin ana unsuru olan müslüman kesimle kavgası olan bir kişi değildir. Ana unsura aidiyeti vardır.” diyerek aydının rolü ve önemi üzerine konuştu.

Verilen öğle arasının ardından “Lisansüstü Eğitime Başlamak için İmkanları Araştırmanın Yolları” başlıklı semineri veren M. Furkan Cinisli, lisansüstü eğitime başlamak için sahih ve sağlam bir niyetimizin olması gerektiğinin altını çizdiği konuşmasında yol gösterici tavsiyelerde bulundu.

“Hasbihal: Akademi ve Sivil Toplum Mensubu Olmak” başlıklı seminerde Yunus Çolak, sivil toplum mensubu olmak bağlamında “Yapılan çalışmalarda kişi elinde ne varsa onlarla gelir gönüllülük faaliyetlerine. Zamanı varsa zamanını harcar, iyi konuşuyorsa iyi konuşur, iyi yazabiliyorsa iyi yazarak emek verir.. Bu gereklidir ve kıymetli bir duruştur.” İfadelerinde bulundu.

Tüm gün süren 3. Kademe Akademi Kampı’nda öncelikli lisansüstü düzeyde akademide yer almanın mahiyeti ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Akademinin bugünün gözünden kapsayıcı bir değenlendirmesi yapıldı. Bununla birlikte mezuniyet sürecinde yaptıkları araştırmalar ve hazırladıkları yayınlar bağlamında öğrencilere kendi meseleleri tartışmaya açmanın imkanı sunuldu.