GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

12 Eyül 2023

İLEM Eğitim Programı 22 Yıllık Tecrübesi ile Yeni Öğrencileri için Başvuruya Açıldı!

İLEM’in 2002 yılından beri aralıksız olarak sürdürdüğü İLEM Eğitim Programı’nda 2023-2024 dönemi başvuruları başladı. Program, geleneğin birikimini tanımak ve çağdaş dünyayı anlamak isteyen, günümüzün problem alanlarına yönelik eleştirel bir yaklaşım sunabilecek öğrencileri bünyesine katmayı hedefliyor.

İLEM Eğitim Programı iki yıl boyunca Güz ve Bahar dönemlerinde sekizer hafta süren programına lisans 2. ve 3. Sınıf öğrencilerini davet ediyor. Bu süre boyunca öğrenciler alanında yetkin hocalardan on üç ders alıyorlar. Bu derslerde; düşünce, tarih, siyaset, sosyoloji, ontoloji, ahlak ve iktisat gibi alanlar ekseninde lisans öğrencilerine eleştirel düşünme ve yorumlama, müzakere ve akademik çalışmalarına yön verecek esaslı bir duruş kazandırılmasını amaçlıyor. Her dönemin sonunda düzenlenen “Güncel Meseleler Oturumları” ise yetkin hocaların nezaretinde öğrencilere güncel bir meseleyi tartışma ve kuşatıcı çözümler sunma odağıyla kolektif bir düşünme alanı oluşturuyor.

Programın öncelikli hedefleri arasında iki yıl süren ders ve atölyelerin yanı sıra haftalık okumalar ve grup çalışmaları yer alıyor. İLEM Eğitim Programında yer alan kademe dersleri ve atölye içeriklerini destekleyici nitelikte oluşturulan okuma listeleri merkezinde haftada bir kez gerçekleştiriliyor. 6-8 kişilik gruplar halinde yürütülen kitap tahlili ve grup çalışmalarında her öğrenciye akademik değerlendirme ve karşılaştırma yapabilme ile birlikte bilimsel ürünler ortaya koyabilme yolunda mümbit bir alan açılıyor.

Ayrıca program boyunca grup danışmanları öğrencilere öğrencilerin akademik yönelimlerinde rehberlik ediyor.

Bunlarla birlikte İLEM Eğitim Programı düzenlediği gezi ve kamplarla farklı mekan ve imkanlarda öğrenme ve paylaşma alanları açıyor.

Yol göstermekle kalmayıp bu yolda öğrencilerine eşlik eden İLEM Eğitim Programı, öğrencilerine varlığa, tarihe topluma dair bir kavrayış ve düşünce, kültür dünyamıza vizyon sunacak donanımlar kazandırmayı önceliyor.

Programa lisans 2. ve 3. sınıf öğrencileri başvurabiliyor. Başvurular 8 Ekim 2023 tarihine kadar basvuru.ilem.org.tr adresinden yapılabilir.