GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

28 Aralık 2020

İLEM Eğitim Programı 2020-2021 Güz Dönemi Sona Erdi

2020-2021 İLEM Eğitim Programı Güz Dönemi kademe dersleri 26 Aralık Cumartesi günü yapılan derslerle tamamlandı. Geçmiş yıllarda yüz yüze yürütülen program, küresel salgın dolayısıyla bu yıl çevrimiçi olarak gerçekleşti.

İlmi Etüdler Derneği’nin (İLEM) 2002 yılından bu yana sürdürdüğü İLEM Eğitim Programı Güz Dönemi 24 Ekim’de başlamıştı. Dönemin son dersi son dersi 26 Aralık tarihinde gerçekleştirildi.

Toplamda üç kademeden oluşan program 10 hafta sürdü. I. Kademede 91, II. kademede 74, III. kademede 48 öğrencinin katıldığı programda 6 kademe dersi ve 12 atölye yer aldı.

Eğitim Programında kademe derslerine ek olarak I. ve II. kademe öğrencileriyle kitap tahlilleri düzenlendi. Her hafta bir kitabın tahlilinin yapıldığı 6-8 kişiden oluşan grup çalışmalarında I. kademede 13 grup ve II. kademede 10 grup olmak üzere 20 kitap tahlil edildi. III. Kademe öğrencileri ise atölye çalışmalarında yazacakları makaleler üzerine çalışmaya devam ediyorlar.

2020 – 2021 İLEM EĞİTİM PROGRAMI DERS TABLOSU

I. KADEME

İslam Düşüncesine Giriş

Tahsin Görgün

Toplumun Kuruluşu: İnsan, Tarih ve Medeniyet

Lütfi Sunar

Eleştirel Düşünme ve Bilgi Teorisi

İbrahim Halil Üçer

II. KADEME

Bilim ve Gerçeklik

Ahmet Ayhan Çitil

Türkiye’de Toplum ve Modernleşme

Mahmut Hakkı Akın

Eleştirel Metin Okuma ve Yazma

Mehmet Özturan

III. KADEME

Batı Edebiyatında Oryantalizm

Ayşe Mutlu Özgür

Duygusal Karşılaşmalar: 19. Yüzyılda Yazılmış Seyahatname Türü Eserlerde Ötekini Görmek

Mesut Koçak

Dünya Tarihinin Yapısı ve Yazımı

Abdulkadir Macit

Estetik: Güzel Üzerine Düşünme Sanatı

Eyüp Al

Göç ve Toplum

Asiye Şahin

İktisat Atölyesi

Taha Eğri

İslam Ahlak Felsefesi

Elmin Aliyev

Modern Felsefede Metafizik Sorunlar

Gökhan Şener

Modern Siyaset Düşüncesi

Ömer Faruk Uysal

Osmanlı Siyaset Düşüncesi – Metinler ve Meseleler

Özgür Kavak

Türkiye Toplumsal Yapısını Anlamak

Merve Akkuş Güvendi

Türkiye’de Siyasi Düşünce ve İdeolojik Söylem

Ahmet Köroğlu