GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

27 Nisan 2023

İhtisas Çalışmaları Bahar 2023 Programını Duyurdu

İhtisas Çalışmaları Bahar 2023 programı katılımcılarını bekliyor. Farklı disiplinlerden 12 farklı ders/okuma grubu/atölye için başvurular açıldı!

Bilimsel problem alanlarına odaklanarak bilgi üretimine ve ilgili alandaki araştırmalara öncülük etmeyi amaçlayan İhtisas Çalışmaları akademide güçlü bir disiplinler arası zemin oluşturmayı ve her seviyeden araştırmacıya yapıcı-eleştirel bir perspektif kazandırmayı amaçlıyor. Bu hedefler doğrultusunda planlanan İhtisas Çalışmaları'nın programlarına katılarak akademik üretimin paydaşı olabilirsiniz.

Programa lisansüstü öğrenciler ve lisans eğitimlerinin son aşamalarında olan öğrencile başvurabilir.

Program detayları ise şu şekilde duyruldu:

Karim Sadek “Exemplarist Moral Theory and Islamic Ethics” (Ders), Veysel Bozkurt “Bilimsel Araştırma Yöntemleri” (Ders), Lütfi Sunar “Türkiye'nin Toplumsal Yapısı” (Ders), Mahmut Hakkı Akın “Türk Siyasallığının Sosyolojisi” (Ders), Mesut Bostan “Türk Sineması Sosyolojisi” (Ders), Muhammed Bedirhan “Vahdet-i Vücûd Metinleri ve Müdafaalarına Giriş” (Ders), Muhammed Hüseyin Mercan “Arap Ayaklanmaları Sonrası Orta Doğu: Fırsatlar ve Krizler” (Ders), Nail Okuyucu “Fıkıh Düşüncesinde Şahsiyet ve Toplumsal Bağın Kuruluşu” (Okuma Grubu), Büşra Sıdıka Kaya “Moğol İstilaları Sonrası İslam Dünyasının Dönüşümü: Ulema Bilgi Ağları” (Okuma Grubu), Ahmet Köroğlu “Din, Siyaset, Toplum Perspektifinden Türk Düşüncesi II: Şerif Mardin Okumaları” (Okuma Grubu), Mustafa Yavuz “Biyoloji Felsefesi” (Okuma Grubu), Vahdettin Işık, Ercüment Asil “İslam-Batı Karşılaşması: Meydan Okumalar ve Cevaplar Atölyesi” (Atölye)

Ders içeriklerine dair detaylı bilgi ve program takvimi için başvuru.ilem.org.tr adresi ziyaret edilebilir.

Programa gelen başvurular kurul tarafından değerlendirildikten sonra ilgi alanları ve çalışmaları doğrultusunda seçilen öğrenciler ile 5 hafta sürecek program başlayacak. Devam zorunlu olarak kodlanan ders, okuma grubu ve atölyelere dahil olan katılımcılar aynı zamanda haftalık okumalar, ödevler ve makale yazımı ile aktif olarak programa katkı sunacak.

İhtisas Çalışmaları'nın ortak çalışma alanları ve ilgileri odağında bir araya gelen katılımcılara akademik tanışıklıklar ve yeni çalışma olasılıkları sunan bir muhit olması hedefleniyor. Ayrıca bazı ders, okuma grubu ve atölyelerin sonunda kitap, rapor, makale vd. yayımlanması gibi somut çıktılar üretilmesi hedefleniyor.

İhtisas Çalışmaları Bahar 2023 programına 27 Nisan 2023, 23:59’a kadar başvuru yapılabilir.