GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

11 Mayıs 2023

Eğitim Programı Öğrenci Buluşmaları

İLEM, Eğitim Programı kademe öğrencilerinin akademik gelişimlerini takip etmek ve güncel program hakkında görüşlerini almak üzere toplantılar düzenlemeye devam ediyor.

Bu kapsamda 9 Mayıs 2023 tarihinde 1. ve 2. kademe öğrencileri İLEM Yönetim Kurulu Başkanı Taha Eğri ile buluştular. Öğrencilerle güncel eğitim programı dahilindeki dersler, kitap tahlilleri, akademik eğitimler, dönem arası kamp ve şehir gezileri üzerine konuşuldu.


Taha Eğri toplantıyı şu sözlerle açtı: “Hayatımızda bir sefer içerisindeyiz, sizler ve bizler için bu seferin menzillerinden bir tanesi de İLEM’dir. Bizlerin gayreti, edindiğiniz bilgi teorisinin İslam medeniyeti içerisine köklenip dallanması, buradan alınan bilgiyle beslenip bir ağaca dönüşmesi yönündedir.” Kendisinin de bir İLEM kademe mezunu olduğunu aktaran Eğri, bu toplantıların Eğitim Programındaki tüm etkinliklerde amaçlandığı gibi İLEM'deki birlik ve ünsiyeti arttıran bir vesile olduğunu vurguladı.

Ardından öğrencilerin programa dair görüşleri alınarak hasbihal edildi, akademik hedefleri üzerine istişarelerde bulunuldu. Belli aralıklarla öğrenci buluşmalarındın devam edeceğinin duyurulmasıyla toplantı sonlandı.