GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

27 Ocak 2023

Çalışma Merkezleri’nin 2022 Yılı 

Çalışma Merkezleri 2022 yılında gerçekleşen pek çok faaliyeti ile akademiye katkılarını sürdürüyor.

Bilindiği üzere 2021 yılı ile birlikte İLEM İhtisas Çalışmalarını yapılandırmaya yönelerek Çalışma Merkezleri birimini kurdu. Akademide güçlü bir interdisipliner zemini oluşturarak, her seviyeden araştırmacıya yapıcı-eleştirel bir perspektif kazandırma hedefi ile yola çıkan merkezler, 2022 yılında faaliyetlerini verimli bir şekilde sürdürdü. Akademik faaliyetlerini dönemlik periyotlara bölmeden sürekli bir biçimde sürdüren merkezler için 2022 yılı oldukça verimli geçti. 

İLEM Çalışma Merkezleri kapsamında faaliyet gösteren dört merkez tarafından açılan 14 farklı okuma grubu ve dersin çıktıları alınmaya başlandı. Felsefe&Bilim, Siyaset, Tarih ve Toplum Çalışmaları Merkezleri bünyesinde devam eden okuma grubu ve dersleri tamamlandı.

Devam zorunlu olarak kodlanan okuma grubu ve dersler, katılımcıların bifiil aktif olduğu bir usulde yürütüldü. Haftalık okumalar, ödevler, makale yazımı gibi ders yükümlülükleri ile katılımcılar pasif bir dinleyici konumundan çıkarıldı. 

Ayrıca İLEM, uzman akademisyenler ile genç araştırmacıları buluşturan ilmi zenginliği oluşturmaya çalışan bir muhit olma hedefini bu sene de gerçekleştirildi. Başvurular arasından çalışmaları ve ilgi alanları odağında seçilen lisansüstü öğrencilerin aynı konu etrafından bir araya gelmesi akademik tanışıklıklara ve yeni çalışma olasılıklarına imkân tanıdı. 

Proje odaklı çalışmaları önemseyen İLEM'in bu amacı doğrultusunda ise okuma grubu ve ders süresince elde edilen hızlı çıktıların yanı sıra uzun erimli bir süreçte çalışmaların geliştirilerek editoryal eser neşri ve benzeri projelere dönüştürülmesi hedefleniyor.  

Bununla birlikte çalışma merkezleri bünyesinde güncel meseleler ve odak konular etrafından pek çok faaliyet düzenlendi. 1 çalıştay, 2 uluslararası sempozyum, 2 panel, 2 atölye, 4 seminer, 14 okuma grubu ve 16 tez makale sunumu araştırmacı ve ilgililerin istifadesine sunuldu. Sunumlarda tamamlanan tez, makale ve kitap çalışmaları yeni bakış açılarıyla incelenerek akademik gündeme dahil edildi Akademik kamunun yoğun ilgi gösterdiği çalıştay, panel ve sempozyumlarda sunulan bildiriler farklı görüşlerle çoğullaştı. Katılımcıların soruları ile tartışmalar zenginleşti. 

İLEM Çalışma Merkezleri faaliyetleri boyunca @ilmietudler twitter adresinden yapılan anlık tweet paylaşımlarıyla yüz yüze katılım imkanı olmayanlar program içeriği hakkında bilgilendirildi. Programın kayıtları ise program sonrasında İLEM TV üzerinden paylaşılarak ilgililerin istifadesine sunuldu.