GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

07 Ağustos 2019

21. Yüzyılda Ümmet Olmanın Anlamı İstanbul’da Tartışıldı!

İLEM organizatörlüğünde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Islamic Cooperation of Youth Forum (ICYF) ve Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı destekleriyle gerçekleştirilen 6. Uluslararası İLEM Yaz Okulu 25 ülkeden 60 akademisyenin katılımıyla “Transnational Islam and Challenges of Being Muslim Ummah” (Transnasyonel İslam ve Ümmet Olmanın İmkan ve Zorlukları) üst başlığı çerçevesinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Yedi gün süren ve “Ümmet”e dair teorik ve çağdaş yaklaşımların tartışıldığı yaz okulunun açılışı İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde gerçekleştirilirken diğer günlerde İlmi Etüdler Derneği’nin Üsküdar’da bulunan merkezinde devam etti.

Ümmet Olmak Bütün İnsanlık İçin Anlamlı Bir Teklif ve Temsil Pratiği Geliştirmektir!

İLEM Yön. Kurulu Başkanı Süleyman Güder açılış programında yaptığı konuşmada ümmet olmanın bütün insanlık için anlamlı bir teklif ve temsil pratiği geliştirmek anlamına geldiğini ifade etti. Bu nedenle bu fikri uluslararası ölçekte tartışmaya açmak için çaba sarf ettiklerini belirtti.

6. Uluslararası İLEM Yaz Okulu, protokol konuşmalarının ardından University of North Carolina’da öğretim üyesi olan Cemil Aydın’ın “A Global History of Muslim Internationalism” (Müslüman Enternasyonalizminin Küresel Tarihi) başlıklı açılış konferansı ile başladı.

Açılış programının öğleden sonraki kısmında ise iki panel gerçekleştirildi. İlk panelde Selim Argun ve Mohammed Haron “İslamın Tarihsel Tecrübelerine Yeni Perspektifler: Bilgi, Kimlik ve Medeniyet” başlığı altında İslam’ın tarihi mirasını; ikinci panelde Sümeyye Parıldar, Naoki Qayyim Yamamato ve Hassan İmran “İslam Dünyasının Entelektüel Mirası”nı ele aldı.

9 Atölye, 1 Konferans, 2 Panel, 4 Ders, 6 IISS Talk Gerçekleştirildi

Program kapsamında University of Toledo’dan Ovamir Anjum, University of North Carolina’dan Juliane Hammer, İstanbul Şehir Üniversitesi’nden İsmail Yaylacı ve Abdullah al-Ahsan verdikleri derslerde Ümmet meselesini ve İslam’ın küresel ilişkilerini farklı boyutlarıyla yaz okulu katılımcılarına anlattılar.

Bu yıl ilk defa düzenlenen ve dışarıdan katılıma da açık olan “IISS Talks” kapsamında; İstanbul Şehir Üniversite’sinden İsmail Kara, İbn Haldun Üniversitesi’nden Heba Raouf Ezzat, Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden Bilal Kuşpınar, University of Sharjah’tan Mesut Idriz, University of Tubingen’den Dzenita Karic ve İstanbul Şehir Üniversitesi’nden Nurullah Ardıç yaz okulunun temalarını kapsayan farklı konulara dair meseleleri ele aldılar.

60 ülkeden, binden fazla araştırmacının başvurduğu programa katılımcılar alanlarında uzman hakemlerin değerlendirmeleri sonucunda belirlendi ve 25 ülkeden 60 katılımcı programa kabul edildi. Araştırmacılar bildirilerini, 9 farklı atölyede sunma ve tartışma imkanına sahip oldular.