GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

06 Ekim 2023

2023 – 2024 Dönemi İLEM Açılış Konferansıyla Başlıyor

İlmi Etüdler Derneği, akademik çalışmalarını sürdüreceği 2023 – 2024 dönemini geleneğini sürdürerek bu yıl da dikkat çeken bir konferans ile açıyor.

2023 – 2024 Dönemi Açılış Konferansı 14 Ekim Cumartesi günü saat 16:30’da Üsküdar Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Ali Balcı'nın “Osmanlı Uluslararası İlişkileri: Bir Araştırma Ajandası” başlıklı konferansı ile yeni eğitim dönemi de resmen başlamış olacak. Saat 16:00’da sunulacak ikramlar ile konukları karşılayacak program 16.30’da başlayacak konferans ile devam edecek.

Ali Balcı, “Osmanlı Uluslararası İlişkileri: Bir Araştırma Ajandası” başlıklı konferansında geniş ölçekli Osmanlı nizâmı (düzen ve/veya sistem), Osmanlı karar alma süreçleri ve Osmanlı dünyasına ilişkin veri setlerinin derlenmesi araştırma alanlarına odaklanarak Osmanlı uluslararası ilişkileri çalışma ajandası üzerine konuşacak. Bu çalışma yönteminin hem tarihsel perspektiften uluslararası ilişkiler disiplininde derinlemesine çalışmalara imkân tanıdığı hem de Osmanlı’nın global sistem içindeki rolü ve etkileşimleri hakkında kazandırdığı yeni bakış açılarını tartışacak. 

Açılış Konferansına gelen ilgililer alanda yer alacak standlarda yenilenen formatıyla İLEM İhtisas Çalışmaları,  15-17 Kasım 2023 tarihinde 12'incisi gerçekleştirilecek Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi ve İLEM'in diğer çalışmalarına dair bilgi alma imkanı bulmuş olacaklar. Ayrıca Eğitim Programı öğrencilerin ilk dersi niteliğindeki Açılış Konferansı'nda İLEM'e yeni katılan kademe öğrencileri ve Eğitim Programı hocaları ilk kez bir araya gelecekler.

OSMANLI ULUSLARARASI İLİŞKİLERİ: BİR ARAŞTIRMA AJANDASI 

Osmanlı’yı Uluslararası İlişkiler disiplinine taşımak hem disiplin özelinde hem de Türkiye’deki Uluslararaları İlişkiler çalışmaları bağlamında ne anlama gelir? Uluslararası İlişkiler disiplinin son yıllarda Batı dışına çıkma ve modern dönem öncesi dünya anlama temelinde yaşadığı dönüşüm Türk Uluslararası İlişkileri için bir fırsat mı? Osmanlı çalışmak kaçınılmaz şekilde yerel olanı yüceltip disiplinin marjında kalmaya mı yazgılıdır? Bu son sorunun ima ettiği tehlikenin farkında olarak yürütülecek bir çalışma programı Türkiye’deki Uluslararası İlişkiler camiasının kimlik ve otorite krizine bir çare olabilir mi?

Yukarıdaki sorular bizi bir Osmanlı Uluslararası İlişkileri çalışma ajandası üzerinde düşünmeye zorluyor.  Fakat, genel anlamda disiplini zenginleştireceğini düşündüğüm Osmanlı dünyasıyla ilgili üç araştırma alanına odaklanılmasını savunuyorum: geniş ölçekli Osmanlı nizâmı (düzen ve/veya sistem), Osmanlı karar alma süreçleri ve Osmanlı dünyasına ilişkin veri setlerinin derlenmesi. Birincisi Uluslararası İlişkilerdeki teorik tartışmalara eklemlenme ve katılma potansiyeli açısından zenginken, ikincisi daha çok disiplinin önemli bir alt dalı olan dış politika analizi bağlamında bir ufuk sunar. Sonuncusu ise disiplinde gittikçe ağırlığını hissettirmeye başlayan veri temelli çalışmalara katkı sağlayacaktır. Katkı elbette Osmanlı tarihinin disipline getirdikleri şeklinde tek taraflı değildir. Osmanlı dünyası, tarihsel süreçte birçok değişim ve dönüşüm yaşamış bir imparatorluk olarak, veri setlerinin derlenmesi bu değişimlerin daha iyi anlaşılmasını ve analiz edilmesini mümkün kılacaktır. Bu, hem tarihsel perspektiften Uluslararası İlişkiler disiplininde derinlemesine çalışmalara imkân tanırken, hem de Osmanlı’nın global sistem içindeki rolü ve etkileşimleri hakkında yeni bakış açıları kazandıracaktır.