GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

17 Ekim 2020

2020 – 2021 Dönemi İLEM Açılış Konferansıyla Başlıyor


İLEM Açılış Konferansı, 23 Ekim Cuma günü saat 18:00’de İLEM TV Youtube kanalında online olarak gerçekleştirilecek. “Dünya Tarihinin Yapısı ve Yazımına Dair Mukaddime” başlığıyla düzenlenecek olan konferansta konuşmacı İLEM Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Macit olacak.

Programı aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

Konferans Kısa Özet:
Dünya tarihinin yapısı ve yazımı meselesi&problemi tarih alanında yoğun bir şekilde gündemde yer almaktadır. Bu hususta Avrupalı bilim adamları tarafından özellikle üretim ve mübadele tarzlarının yani iktisadi perspektifin merkezde olduğu bir yazım tarzı dikkat çekmektedir. Yine bu yazım tarzında insan ve toplum (ihtiyaçlar) merkeziliği (yatay eksen) ile İlerlemeci Tarih Anlayışının etkisini dikkatlerden kaçırmamak gerekmektedir. Müslümanlarda ise Yaratılışa dayalı bir dünya tarih yazımının olduğunu belirtmemiz gerekmektedir. Bu yazım tarzında insan ve toplumun (ihtiyaçlar) yanı sıra din ve nübüvvetin (ilkeler) de merkezde (dikey eksen) olduğunu vurgulamak icap etmektedir. Bu seminerde bu yazım tarzlarının teorik arka planı ele alınacaktır. Bu teorik bilgi üzerine güncel dünya tarih yazımında dikkate alınması gereken yatay ve dikey eksen, insani/iktisadi/fikri hareketlilikler, toplumsal yapıların değişimleri, iklim değişiklikleri ve tabii olaylar gibi temel meseleler tetkik edilecektir. Netice itibariyle Antroposentrism ve Eurocentrismi aşacak, centric olmayan bütüncül bir insanlık tarihi yazımının ilkeleri ve uygulamasını ortaya koyacak şekilde dünya tarihini anlama ve açıklama denemesi yapılacaktır.

***

Abdulkadir Macit Kimdir?

Doktora eğitimini 2015 yılında Marmara Üniversitesi İslam Tarihi ve Sanatları bölümünde tamamlayan Abdulkadir Macit, Dünya Tarihi, İslam Tarih Düşüncesi, Orta Asya ve Özbekler, Çağdaş İslam Düşüncesi, İslamcılık ve İslami Hareketler gibi alanlarda çalışmalar yapmaktadır. İlahiyat Fakültesinin yanı sıra İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi mezunu olan Macit'in, Ahterî Muslihiddin Mustafa Efendi, Şeybânî Özbek Hanlığı, Önden Gidenler: Necmettin Erbakan, Çağa İz Bırakan Önderler: Mehmed Akif Ersoy ve Necmettin Erbakan, Geçmişten Günümüze Hilafet (ed.) serlevhalı kitapları, Muhammed Hamidullah: İslam İktisadının Öncü İsmi adlı çeviri ve çeşitli kitap ve dergilerde yayınlanmış makaleleri vardır. Hâlihazırda Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi alanında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.