GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

27 Ekim 2022

11. TLÇK 9-12 Kasım’da Mardin’e Konuk Oluyor

İlmi Etüdler Derneği’nin (İLEM) 2012’den beri yılda bir kez düzenlediği Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (TLÇK), 9-12 Kasım’da Mardin’de gerçekleştirilecek. On birincisi gerçekleştirilen kongre her yıl Anadolu’nun farklı bir iline konuk oluyor.

TÜBİTAK iş birliğinde, İLEM tarafından düzenlenen kongre, sosyal bilimler alanında disiplinler arası çalışmaları teşvik etmek, nitelikli ve özgün akademik üretime katkı sağlamak amacı taşıyan ulusal bir kongre. Türkiye’nin farklı üniversitelerinde lisansüstü düzeyde çalışmalar yapan veya bu çalışmalarını son iki yılda tamamlamış olan araştırmacılar çalışmalarını tecrübeli akademisyenler ve akademisyen adayları önünde sunma imkanı buluyor. Ayrıca bildiri sonrası oluşan müzakere ortamı fikir alışverişinde bulunma ve fikri zenginleştirme ayrıcalığı sunuyor. Sosyal bilimlerin çeşitli alanlarına dair her yıl farklı başlıklarda sunulan bildiriler, kongre sonrasında alanlarına göre ciltler halinde kitaplaştırılarak bilim dünyasına kazandırılıyor.

Bu yıl TLÇK, Mardin Artuklu Üniversitesi ev sahipliğinde Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Kadim Akademi’nin destekleriyle düzenleniyor. Nitelikli akademik çalışmaların artmasına katkı sunmayı hedefleyen kongrede toplamda 107 bildiri sunulacak. Her sene alan ve başlıkları bilim kurulu tarafından güncellenen kongredeki bildiriler bu yıl 16 ana başlığın içerisinde 85 alt başlıkta şekilleniyor.

Genç akademisyenlere çok yönlü iletişim ve tecrübe aktarımı fırsatı sunan kongre Türkiye’de yaşanan özgün akademik üretim sorununu aşmak için disiplinler arası yaklaşımları teşvik ederek ortak dil ve yöntem geliştirilmesine zemin hazırlıyor. Bununla birlikte her yıl Türkiye’deki bir üniversite ve bulunduğu şehre konuk olan TLÇK ile gidilen şehirlerin akademi ve kültürel gündemi canlanıyor. Farklı şehirlerden gelen katılımcılar ile birlikte gidilen şehirde kültürel bir hareketlilik alanı oluşturuluyor; böylece Türkiye’nin farklı bir üniversite ve şehri tanıtılmış oluyor.

10 yılda TLÇK kapsamında on farklı şehirde 11 üniversiteye gidildi. 5159 bildiri başvurusu alan kongrede 1266 bildiri sunumu gerçekleşti.

TLÇK, ilk defa 2007 yılında Genç Akademisyenler Buluşması (GAB) ismiyle yola çıkan çalışmanın yeni formatı olarak on yıldır genç akademisyenleri bir araya getirmeye devam ediyor. Beş yıl boyunca faaliyet göstermiş olan V. Genç Akademisyenler Buluşması da Mardin’de gerçekleştirilmişti.

11. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi’ne dair ayrıntılı bilgi için http://tlck.org.tr/ adresi ziyaret edilebilir