GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

H. Ramazan Yılmaz Tezini Anlatıyor: Yeni Gerçekçilik ve Türk Sinemasında Gerçekçilik

İlmi Etüdler Derneği'nin akademik çevresindeki araştırmacılar tarafından hazırlanan eserlerin akademik dolaşıma sokulmasına katkıda bulunmak, eser yazarının edindiği tecrübe ve bilgiyi paylaşmak amacıyla düzenlediği Tez unumları Hasan Ramazan Yılmaz'ın sunumuyla devam ediyor. Yılmaz, 2011 yılında İstanbul Yeditepe Üniversitesi'nde hazırladığı " Yeni Gerçekçilik ve Türk Sinemasında Gerçekçilik" başlıklı yüksek lisans tezini 02 Haziran Cumartesi günü saat 17:00'de sunacak.

Sanatta gerçekçilik, sinema teorisinde gerçekçilik ve biçimcilik tartışmalarının değerlendirileceği bu sunumda Yılmaz, sinemayı bir sanat olarak sınıflandıran, özel tarihsel bağlamları içindeyse bir 'toplumsal sanat' olarak değerlendiren iki sinema akımı; İtalyan Yeni Gerçekçiliği ve Toplumsal Gerçekçi Türk Sinemasını ele alacaktır. Ulusal sinemalar olarak İtalyan ve Türk sinemalarının gelişim süreçleri incelenerek akımların oluşumlarına etkileri tartışılacaktır. İki akımın içerik, film dili ve estetiği bağlamındaki niteliklerinin, 'gerçeğin ortaya çıkarılması' yönündeki sinematografik yaklaşımı merkeze alma çabalarıyla olan uyumları irdelenecektir. Sunumda Yeni Gerçekçilik’te kendini gösteren, ana akım klasik-gerçekçi film dilinden ayrışan özgün yapı, sinema görüntüsünün belirtisel gösterge fonksiyonu bağlamında tartışarak sunumunu bitirecektir.