GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Gündelik Hayatın Patikalarında Beğeniler

Konuşmacı: Levent Ünsaldı

P.Bourdieu'nün Ayrım (Distinction) isimli klasik eseri, beğeni yargıları ve sınıf teorisi arasındaki en temel teorik konumlanmalardan biri. Lakin ampirik surette de karşılığı olan bu çalışmanın ciddi teorik ve yöntemsel kırılganlıkları da bulunmakta. Çeşitli seviyelerde yuvalanmış bu kırılganlıkların ötesinde, çalışmanın izlediği genel ilkelerin ve savunduğu argümanların başka bir tarihselliğe (örneğin Türkiye'ye) uygulanabilirliği sorusu da yerinde bir soru olarak karşımıza çıkmakta. Kısacası, sınıfsal konum ve beğeni kategorileri arasında kurulabilecek bir ilişki, eserin savunduğu kadar keskin bir tablo sunmayabilir (hem Batı tarihselliğinde hem de çok daha çarpıcı bicimde Türkiye gibi bir ülkede). Bu minvalde gündelik hayat üzerinden yürütülebilecek bir sorgulama, özellikle Türkiye örneğinde, çeşitli gri alanlar ortaya çıkartabilir. Gündelik yaşamın patikalarından takip edilebilecek bu sorgulama, homojenleştirici, tekil bir eylem ilkesi olarak habitus kavramını çoklu eylem şemaları/beğeni kategorileri lehine bir eleştiriye de tabi tutacak cinstendir. Bu durum, Türkiye gibi, sınıfsal pozisyon ve beğeni kategorilerinin göreceli olarak daha melez/kırma desenler sunduğu bir ülkede önemle dikkate alınmalıdır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
09 Ocak 2016 17:00 İLEM Konferans Salonu