GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Göz ve Kamera Bağlamında Görüntünün Gerçeklik, İktidar ve Bakış İle Olan İlişkisi

Konuşmacı: Eyüp Al

Bu sunumda kamera ve göz ilişkisi özellikle son iki yüzyıllık tarihsel süreç içerisindeki -1800 sonrası- konumu ile ele alındı. Fotoğraf kamerasının icadı ile hayatın bütün alanları görüntü düzlemine çekilebilir ve kayıt edilebilir bir hale gelmiştir. Burada görüntünün ‘neliği’ kurgusallık, gerçeklik, gövdesizlik, bellekleşme, çerçevelenme gibi unsurlar bağlamında ele alındı. Sunumda bir gözetleme pratiği olarak panoptikon ve onun dört duvar arasına sıkıştırılmış insanların her an gözetlenmesine dair bir yapı oluşu da tartışmaya açıldı. Temel olarak ise görülmeden görerek iktidarın her yerdeliğini sağlamaktadır. Ancak zamanla klasik panoptik yapı değişime uğramıştır. Burada kameranın ortaya çıkışı, daha sonra ise kameranın her yerdeliği, klasik panoptik gözetleme ve gözetlenme ilişkilerini değişime uğratmıştır. Bu noktada gözetim akışkan bir hal almaya başlamış, kamera ve gözetleme olgusu eş zamanlılık, mesafesizlik gibi olguları da gündeme getirmiştir. Sunumda gözetleme ve bakış pratiklerine sinema açısından da yaklaşıldı. Bakışın kamera aracılığıyla nasıl konumlandırıldığı, seyircinin nereye ve kimin gözüyle baktığı önemli sorulardır. Bu bağlamda gözün ve kameranın konumları ele alındı.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
19 Eylül 2015 17:00 18:30 İlmi Etüdler Derneği