Gelecek Yüzyılda Tarih Metafiziği


Konuşmacı Ayhan Bıçak

Gelecek Yüzyılda  Tarih  Metafiziği  başlıklı konuşma, 20. yüzyılda gerçekleşen büyük bilgi birikiminin neden  olduğu  dönüşümlerin 21. yüzyılda hangi sonuçları ortaya  çıkaracağı üzerine kuramsal  bir  temellendirme yapmayı amaçlamaktadır. Söz konusu amacın şu kavramsal çerçevede gerçekleşmesi planlanmaktadır: 1- Tarih metafiziği, kendilik bilincini üzerinden  tanımlanmakta ve kendilik bilinci,  köken- süreç- gaye bağlamlarında açıklanmaktadır. Geleceğini kurmak insanlığın en  önemli sorumluluğu olduğu ileri sürülmektedir.  2- Köken,  kültürel varoluş temelinde  ele  alınmakta ve insanın  kültürel  varoluşu temel değer  sistemleri açısından yorumlanmaktadır.  3- Süreç, Modern  medeniyetin tarihsel kaynaklarına değinilmekte ve modernliğin insanlığa sağladığı kazanımlar ve sürüklediği sorunlar değerlendirilmektedir. 4- Gaye, insan olmanın sürekliliğini sağlayacak ve insanlar  arası denkliğe imkan verecek bir modelin olabilirliği öne sürülmektedir. Ayrıca, kıyamet senaryoları, insanımsılar, dünya devleti ve yeni toplum yapıları tartışılmaktadır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
25 Nisan 2020 16:00 İlmi Etüdler Derneği Youtube Kanalı
Takvime Ekle
Gelecek Yüzyılda Tarih Metafiziği