GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Fârâbî Okumaları

Bu atölyede felsefe-din-bilim ilişkisine bütüncül bir bakış açısı oluşturmaya ve dolayısıyla da akademik/ilmi faaliyetleri daha köklü ve sistematik bir zeminde değerlendirmeye yönelik okumaların yapılabilmesi hedeflenmektedir. Fârâbî örneğinde ilk İslam filozoflarının bireysel ve toplumsal mutluluk ilkelerinin farklı bir ifadesi olarak gördükleri felsefi çalışmaları nasıl anlamlandırdıklarına ve felsefi düşüncenin gerçek yaşamla ne kadar iç içe olduğuna ilişkin konular, yine ilk dönem kavram oluşturma girişimlerine ve bilimsellikle köklü bağları bulunmayan Arapça’nın teorik çalışmalar sonucunda nasıl bir bilim ve felsefe diline dönüştüğüne dair meseleler atölyenin temel tartışma alanını ihtiva etmektedir. Bu atölyede İslam dünyasında felsefenin ve bilimlerin kurucusu olarak kabul edilen; bu yüzden de Muallimi Sânî olarak kabul edilen Fârâbî’ye göre; felsefe ve bilimin mahiyeti, bilimin değeri, ilimler tasnifi ve İslâmî ilimlerin konumu, dil-mantık, din-felsefe ve birey-toplum ilişkisi gibi meseleler; müellifin kendi eserleri ışığında, gerektiğinde modern ve klasik metinlerle karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir.

Tarih Saat Yer
15 Ekim 2016 09:30 İLEM