GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Fârâbî, İbn Sînâ ve İbn Rüşd'de Estetik

Ülkemizde oluşturulan ilmi birikimi paylaşmak maksadıyla İLEM'de ayda bir düzenlenen tez sunumlarında bu ay Ayşe Taşkent, 2009 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Bölümü'nde hazırladığı 'Fârâbî, İbn Sînâ ve İbn Rüşd'de Estetik' başlıklı doktora tezini bizlerle paylaşacak. Program 29 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de İlmi Etüdler Derneği'nde gerçekleşecektir.

1976 yılında Sivas'ta doğan Ayşe D. Taşkent, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 1997 yılında mezun oldu. 1998 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü'nde 'İbn Sînâ'nın Poetikası Üzerine Bir inceleme' adlı yüksek lisans tez çalışmasına başladı. Tez çalışması devam ederken bir yıl boyunca ABD-University of Houston'da akademik araştırmalarda bulundu. 2002 yılında başladığı doktora çalışmasını 2009 yılında Fârâbî, İbn SÎnâ ve İbn Rüşd'de Estetik 'adlı tez çalışması ile tamamladı.

Taşkent sunacağı tezinde İslâm Felsefesinde estetik'in mevcudiyetini ve mahiyetini sorgulamaktadır. Bu amaç çerçevesinde çalışmada İslâm Felsefesinin zirve isimleri olan Fârâbî, İbn Sînâ ve İbn Rüşd'de, güzel ve ilişkili kavramların ele alınışı, metafizik ve ontolojik bağlamlardaki izdüşümleri, Tanrı ve Tanrı'nın güzelliğine referansla tartışılmaktadır. Taşkent çalışmasının kuramsal ve kevramsal temellerini kurucu Grek filozoflarında güzel ve iyi ideleri, mimesis ve tragedya kuramları ve Grek estetiğinin İslâm dünyasına intikali çerçevesinde ele almaktadır. Bu bağlamda güzel'in Mutlak Güzel ile ilişkisi teolojik temelde tartışılmış, âlem ve güzel irtibatına dair kozmolojik bir çerçeve kullanılmıştır. Çalışmada, insanın idrak ve mütehayyile gücü dikkate alınarak sanat felsefesine psikolojik açıdan yaklaşılmış, özelde şiir sanatının mantıksal kavranışı bağlamında 'poetika'ya müstakil bir bölüm ayrılmıştır. Taşkent, bu incelemelerden hareketle çalışmasında İslâm Felsefesinde özgün bir estetik ve sanat felsefesinden söz etmenin mümkün olduğu neticesine varmaktadır.