GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

23 Şubat 2022FATAP Sempozyumu Mart Ayında İLEM TV'de

TÜBİTAK, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve İLEM Felsefe&Bilim Çalışmaları Merkezi'nin birlikte organize ettiği sempozyum; kelami, meşşai ve kimyevi yöntemler etrafında fiziksel evrene bakışın boyutlarını tartışılacak. Sempozyum 12-13 Mart 2022 tarihleri arasında İLEM TV youtube kanalında canlı olarak yayınlanacak.

FATAP (İslam Düşüncesinde Fiziksel Açıklama Teorileri Araştırma Programı), TÜBİTAK tarafından desteklenen "11-13. yy. Arası İslam Düşüncesinde Fiziksel Teori Modelleri: Kuram, Yöntem ve Uygulama" başlıklı projeyi süregiden bir araştırma platformuna dönüştürmek üzere kurulmuştur. FATAP İslam düşünce tarihi boyunca Müslümanların fiziksel evrene bakışını, bu bakışı yönlendiren yöntemler ve kuramları ortaya koymayı, bu yöntemler ve kuramlar etrafında fiziksel fenomenlerin nasıl açıklandığını göstermeyi amaçlıyor. Araştırma programı, bu sayede, fiziksel gerçekliğin nasıl kavrandığıyla ilgili İslam düşünce tarihindeki teoriler ve yaklaşımları muhasebe ve tahkik etmeyi, çağdaş döneme gelindiğinde fiziksel gerçekliğin kuruluş ve açıklanışıyla ilgili özgün önerileri tartışmayı hedefliyor.