GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Fizikle Metafizik Arasında Mezhepler

Bugün aktüel olarak Müslümanların yoğunluklu bulunduğu birçok coğrafyada, mezhebi ve fırkasal gerilimler ve şiddet kendisini göstermektedir. Bu bağlamda mezhep algısının ve mezhep kavramına dair yüklemelerin bu çatışmada önemli bir yeri vardır. Buradan yola çıkılarak mezhebin oluşumu, oluşumuna etki eden faktörler, tarihsel süreçte mezheplerin ete kemiğe bürünmesinde sosyal ve siyasal etkenler analiz edildikten sonra, mezhep olgusu sosyolojik olarak analiz edilmeye çalışılacaktır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
09 Aralık 2017 17:30 İlmi Etüdler Derneği