GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Filmlerle Yönetsel ve Örgütsel Analiz

Bu programda, yönetsel ve örgütsel olgular, yönetim biliminin gelişim evrelerindeki izlekler takip edilerek yedinci sanat sinemanın bakış açısıyla analiz edilecektir. Bugüne değin yönetim düşüncesinin tarihsel gelişimi ile örgütsel olgular farklı yaklaşımlarla aralarında edebi eserler ile filmlerin de olduğu kurgu metinler üzerinden ele alınmıştır. Programın ana amacı da, içinde yaşadığımız dünyadaki iktisadi örgütlerin ve söz konusu bu örgütlerin paydaşlarının tutum ve davranışlarını mevcut film örnekleri bağlamında izleyerek, bu filmlere ilişkin kapsamlı okumalarla bahse konu yönetsel ve örgütsel olguları kavramak ve tartışmaktır. Bu bağlamda, film analizinin örgütsel analize anlamlı bir katkı sağlayabileceği düşüncesinden hareketle, programda yöntem olarak farklı tür, dönem, coğrafya ve tarzlara sahip eserlerin detaylı olarak incelenmesi yaklaşımı benimsenecektir. Bu yaklaşımı zenginleştirmesi noktasında, yönetim biliminin gelişim evrelerindeki izlekler ve filmlerle ilgili de farklı ve alternatif paradigmalara yaslanan okumalar yapılması düşünülmektedir. Buna göre, programının amacının gerçekleştirilmesi hususunda, program katılımcılarının belirtilen okumaları (haftalık ortalama 100 sayfa ve üzeri) yaparak ve bahse konu filmleri (her hafta için en az 3 film) izleyerek derse gelmeleri oldukça önemlidir. Söz konusu izleme ve okuma faaliyetlerine ek olarak derslerde gerçekleştirilecek film analizleri ve filmlere ilişkin tartışmaların programın katkısını ölçmesi bağlamında makale, bildiri ve/veya film eleştirisi gibi birer çıktıya (en az 5000 kelimelik) dönüştürülmesi beklenmektedir.


Program öncesinde gerekli görülen ön okumalar:

Bumpus, M. A. (2005). Using motion pictures to teach management:Refocusing the camera lens through the infusion approach to diversity. Journal of Management Education, 29(6), 792-815.

Clardy, A. Arts of work: Making Sense of Films about working People and their Jobs.

Clemens, J. K. ve Wolff, M. (2007). Büyük Filmlerden Liderlik Dersleri. İstanbul: MediaCat.

Dunphy, S. (2009). Management Goes to the Movies. Proceedings of the 16 Annual ASBBS Conference.

Lindebaum, D., Courpasson, D. (2017). Becoming the next Charlie Parker: Rewriting the role of passions in bureaucracies with whiplash. Academy of Management Review.

Magnussen, A., & Hansen, P. H. (2018). Business and Community in Hollywood Films, 1928 to 2015. Business History Review.

Marks, J. (2011). ‘Ça tient qu'à toi’: Cartographies of Post-Fordist Labour in Laurent Cantet's L'Emploi du temps. Modern & Contemporary France, 19(4), 477-493.

O'Shaughnessy, M. (2011). French film and the new world of work: from the iron to the glass cage. Modern & Contemporary France, 19(4), 427-442.


Program çizelgesi

1. hafta

Yönetim Düşüncesinin Erken Dönemleri: Taylorizm ve Fordizm

Berber, A. (2013). Klasik yönetim düşüncesi: geleneksel ve klasik paradigmalarla klasik ve neo-klasik örgüt teorileri. Alfa. (s.97-198).

Debenedetti, S., Huault, I., & Perret, V. (2015, July). Of the emancipatory power of non-intentionality in" Modern Times". In 31st EGOS Colloquium.

Navaro-Yaşın, Y. (2000). ‘Evde Taylorizm’: Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Yıllarında Evişinin Rasyonelleşmesi (1928-40). Toplum ve Bilim, 84, 51-74.

Orhan, K. (2010). ‘Modern Zamanlar’ Filmi ve Dönemsel Bir Çalışma İlişkileri Yorumlaması. Çalışma ve Toplum, 1, 133-152.

Özen, Ş. (2013). Yönetim Biliminin Gelişimi. Atatürk Üniversitesi AÖF Yayınları. (s.1-32).

2. hafta

Yönetimde Grup Dinamikleri

Armstrong, S. A., & Berg, R. C. (2005). Demonstrating group process using 12 Angry Men. The Journal for Specialists in Group Work, 30(2), 135-144.

Brady, F. N., & Logsdon, J. M. (1988). Zimbardo's “Stanford Prison Experiment” and the relevance of social psychology for teaching business ethics. Journal of Business Ethics, 7(9), 703-710.

Buchanan, D., & Huczynski, A. (2004). Images of influence: 12 angry men and thirteen days. Journal of Management Inquiry, 13(4), 312-323.

Card, R. F. (2005). Individual responsibility within organizational contexts. Journal of Business Ethics, 62(4), 397-405.

Hicks, H. J. (2009). Soft Soap, Snow Jobs, and Apartment Keys: Human Relations Management in Mid-Century Literature and Film. In The Culture of Soft Work (pp. 45-87). Palgrave Macmillan, New York.

Skorin-Kapov, J. (2019). Workplace Harassment, Violence, Inequity, and Inequality. In Professional and Business Ethics Through Film (pp. 139-185). Palgrave Macmillan, Cham.

3. hafta

İnsan Kaynakları İşlevleri: İşe Alma ve Seçim ile İşten Çıkarma

Picard, H. (2016). Two Days, One Night and The Measure of a Man Subjective struggles in the contemporary world of work: Fighting for what? M@n@gement, 19(2), 133-139.

Von Bergen, C. W., & Thompson, S. D. (2010). Delivering Bad News in Business. Leadership & Organizational Management Journal, 2010(4).

Yozgat, U. ve Türker, M. V. (2011). İnsan Kaynakları Yönetiminin Karanlıkta Kalan İşlevi İşten Çıkarma. 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi. Çanakkale.

4. hafta

Örgütsel Bağlamda Irk ve Cinsiyet

Alakavuklar, O. N. & Çakar, U. (2012). Örgütsel açıdan cinsiyet, kadınlar ve yönetsel kontrole direnç. 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı (s. 403-408). İzmir: T. C. Dokuz Eylül Üniversitesi.

McDonald, P., & Backstrom, S. (2008). Fighting back: Workplace sexual harassment and the case of North Country. Australian Bulletin of Labour, 34(1), 47.

Panayiotou, A. (2015). Spacing gender, gendering space: A radical “strong plot” in film. Management Learning, 46(4), 427-443.

Rhodes, C. ve Westwood, R. (2007). Men, non-men and masculinity in Glengarry Glen Ross: The retardations of the masculine in contemporary capitalistic organizations. In Westwood, R., & Rhodes, C. (Ed.). Critical representations of work and organization in popular culture. Routledge.

5. hafta

Yeni Çalışma Biçimleri: Sanal ve Esnek İş

Cravey, A., Palis, J., & Valdivia, G. (2015). Imagining the future from the margins: cyborg labor in Alex Rivera’s Sleep Dealer. GeoJournal, 80(6), 867-880.

Jeffries, F. (2015). Cyborg Resistance on the Digital Assembly Line: Global Connectivity as a Terrain of Struggle for the Commons in Alex Rivera’s Sleep Dealer. Journal of Communication Inquiry, 39(1), 21-37.

Parker, M. ve R. Cooper (1998) ‘Cyborganization: Cinema as nervous system’ in J. Hassard and R. Holliday (eds.) Organization/Representation: Work and Organizations in Popular Culture. London: Sage.

6. hafta

Kapitalist Şirket Davranışları: Etik Dışı Davranışlar ve Düşmanca Ele Geçirme

Davis, G. F., & Stout, S. K. (1992). Organization theory and the market for corporate control: A dynamic analysis of the characteristics of large takeover targets, 1980-1990. Administrative Science Quarterly, 605-633.

Levine, D. P. (2005). The corrupt organization. Human Relations, 58(6), 723-740.

Schneper, W. D., & Guillén, M. F. (2004). Stakeholder rights and corporate governance: A cross-national study of hostile takeovers. Administrative Science Quarterly, 49(2), 263-295.

Tourish, D., & Vatcha, N. (2005). Charismatic leadership and corporate cultism at Enron: The elimination of dissent, the promotion of conformity and organizational collapse. Leadership, 1(4), 455-480.

Tarih Saat Yer
17 Ekim 2018 18:00 İLEM
31 Ekim 2018 18:00 İLEM
14 Kasım 2018 18:00 İLEM
28 Kasım 2018 18:00 İLEM
12 Aralık 2018 18:00 İLEM
26 Aralık 2018 18:00 İLEM