GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Film Düşüncesi

Bu derste, film sanatının, felsefe(ler), kelâm, tasavvuf gibi alanlarla ve diğer sanatlarla ilişkileri üzerinden nasıl bir düşünme ve görme biçimi üretebildiği üzerine bir tefekkür zemini oluşturulması amaçlanıyor. Modern estetik anlayışlarının "parçalı" yapısına zıt olarak, film sanatının, "tevhidî" bir yapıyı nasıl ima ve inşa etme potansiyeli taşıdığı; "temsil olarak düşünme" biçimlerine karşı "tecelli olarak düşünme" biçimlerinin potansiyellerini nasıl taşıdığının araştırılması önemseniyor. Film sanatının, sadece bir görme/gösterme biçimi değil, aynı zamanda önemli bir düşünme biçimi olduğu ve bu düşünme biçiminin unsurlarının neler olduğunun tartışılması, programın en temel özelliklerini oluşturuyor. Programın, bu anlamda düşünce ve sanat tarihinin kuşbakışı bir "yeniden-değerlendirilmesi" imkânına ve "yeniden-değerlendirmenin" eksik olanın ne olduğu sorusuna ve  "eskimeyen-yeni"nin araştırmasına zemin hazırlaması amaçlanıyor. Filmlerle tefekkür etmenin, filmleri tefekkür etmekle birlikte yürüyebileceği şuuruyla, özellikle dünya sinema geleneklerinin önemli örneklerinden kısa bölümler göstererek, film sanatının görme ve düşünme biçimlerinin pratik tezahürlerinin ortaya konması programda önemsenen özelliklerden birisi. Bu bağlamda, "film sanatının mevcudu"ndan hareket ederek "film sanatının mümkünü"nün araştırılması ve bunun da "düşünmenin mevcudu"ndan "düşünmenin mümkünü"ne açılmanın bir zeminini oluşturması programın hedeflediği uzun vadeli sonuçlardan birisi.


Program öncesinde(sırasında) gerekli görülen ön okumalar:

-Tersten Perspektif - Pavel Florenski

- İmgenin Pornografisi - Zeynep Sayın

- Sinemanın Kökleri - Enver Gülşen

- İslam Sanatı: Dil ve Anlam - Titus Burckhardt

- İslam Sanatı ve Maneviyatı - Seyyid Hüseyin Nasr

- Sinema Nedir - Andre Bazin

- Görme Biçimleri - John Berger


Program çizelgesi

1. hafta

Film sanatının manevi tarihine giriş

2. hafta

Film sanatının görme biçimi ve resim, minyatür gibi sanatlarla farklılıkları

3. hafta

Film sanatında mekân meselesi... Edebiyat, görsel sanatlarla ve mimaride mekân anlayışları ile film sanatının mekânı arasında ilişkiler üzerine...

4. hafta

Film sanatında zaman meselesi... Soyut zaman, somut zaman, an ve ebediyet kavramları üzerinden film sanatının zamanına bir bakış

5. hafta

Göstergebilim ve film sanatı...

6. hafta

"Temsil olarak düşünme" biçimleri ve temsil, tasvir, taklit kavramları üzerinden düşünme ve sanat biçimlerinin bir karşılaştırması...

7. hafta

Fenomenoloji, hermenötik ve film sanatı... "Tecelli olarak düşünme"ye kısa bir giriş...

8. hafta

Tasavvufun "film sanatının mümkünü"nde taşıdığı imkânlar; film sanatında Schrader'in "aşkın üslup"u ile tasavvufun "tevhidî üslup"u arasındaki farklar.

Tarih Saat Yer
20 Ekim 2018 18:00 İLEM
27 Ekim 2018 18:00 İLEM
03 Kasım 2018 18:00 İLEM
10 Kasım 2018 18:00 İLEM
17 Kasım 2018 18:00 İLEM
24 Kasım 2018 18:00 İLEM
01 Aralık 2018 18:00 İLEM
08 Aralık 2018 18:00 İLEM