GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Filistin Şehirlerinde Yaşam ve Kültür

1948’de Filistin toprakları üzerinde kendi devletini ilan eden İsrail’in kuruluş yöntemi, kuruluş sürecinde bu topraklarda yaşanan olaylar, mülteciler sorunu, devletin diğer devletler tarafından tanınması gibi meseleler, uluslararası camiada hâlâ birçok tartışmaya konu olmaktadır. 1948 savaşı sonrası Arap nüfusunun ancak % 9'u, Yahudiler’in yerleştiği devlette kendilerine ait eski yerleşim yerlerinde kalabildi. İşte bu % 9’luk kısım, '48 yılı Filistinlileri' olarak bilinmektedir. Gazze ise 1967 yılına kadar Mısır devleti tarafından yönetilirken, Batı Şeria o zamana kadar Ürdün devleti tarafından yönetiliyordu. 1967 yılında İsrail hem Gazze’yi hem de Batı Şeria’yı işgal etti. 1994 yılında ise Gazze ve Batı Şeria PLO (FKÖ)'nun yönetimi altına girdi; fakat bu iki bölge arasında coğrafî olarak ulaşımın, iletişimin sağlanmasında ciddi zorluklar yaşanıyordu. Bundan dolayı iki bölgedeki olaylar farklı şartlar altında gelişiyordu. Kudüs'ün durumu ise tamamen farklılık arz etmektedir. Zira şehrin Batı kısmı 1948 yılından beri İsrail'in başkenti iken şehrin Doğu kısmı ise 1967 yılındaki İsrail işgalinden önce Ürdün devletinin yönetimi altında idi.

Günümüzde Filistin'den söz etmek, yukarıda zikredilen bu dört bölgeyi (Kudüs, 48 yılı Filistinlileri, Batı Şeria, Gazze) ayrı ayrı ele almayı zorunlu hale getirmektedir. Bu sunumun kapsamında söz konusu dört bölgenin kimlik sorunu, ilgili bölgelerde yaşanan insan hakları ihlalleri, yönetim sistemi, eğitimi, kültürü, ticarî ve gündelik sosyal hayatı, ilgili bölgelerde yaşayan araştırmacılar tarafından ele alınarak anlatılacaktır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
07 Nisan 2017 18:00 İlmi Etüdler Derneği