GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Fıkıh Usulü İlminde Yeni Eğilimler

Konuşmacı: Mehmet Boynukalın

Modern dönem fıkıh usulü açısından çok önemli tartışmalara sahne olmuştur. İslam dünyası bu tartışmaların neticesinde özellikle içtihat meselesi etrafında şekillenen ve çağdaş dönemde islam’ın nasıl anlaşılması ve yorumlanması gerektiğine dair metodolojik bir zemin bulma çabasını yansıtan yaklaşık iki asırlık bir tecrübeye sahip olmuş oldu. Bu gün geldiğimiz nokta itibariyle bu iki asırlık tecrübenin bir değerlendirmesini, metodolojik olarak tenkîdini ve yeni yöntem arayışlarının tahlilini derinlikli bir bakış açısıyla ele almak durumundayız. Bu seminer çerçevesinde iki asırlık tecrübede fıkıh usulü çerçevesindeki temel tartışmaların, yeni yöntem arayışlarının bir değerlendirmesi yapıldı.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
06 Haziran 2013 18:00 İLEM Konferans Salonu