GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Felsefenin Ötekisi Olarak Edebiyat

Felsefenin “Ötekisi” olarak edebiyat: “Felsefe öncesi” mitopoetik düşünceden, presokratik filozoflara, Platon ve Aristoteles’ten günümüze felsefe ve edebiyat arasındaki gerilimli ilişki, çatışma/uzlaşı.

Söylemler çatallanması ve retorik stratejiler.

(Mustafa Günay, Ali Osman Gündoğan (ed.), Felsefe ve Edebiyat, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, 2014;

Vefa Taşdelen, vd. (ed.), Felsefe-Edebiyat Sempozyumu (29-30 Nisan 2015, Van) Bildiri Kitabı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları, Van, 2015;Parmenides, Doğa Hakkında, çev. Y. Gurur Sev, Pinhan Yayınları, 2015;Herakleitos, Fragmanlar, çev. Cengiz Çakmak, Kabalcı Yayınları, İstanbul, 2011; Iris Murdoch, Ateş ve Güneş, çev. Serdar Rifat Kırkoğlu, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1992; Jean-Paul Sartre, Edebiyat Nedir?, Çev. Bertan Onaran, İstanbul, Payel, 1982; Platon, Devlet, Platon, Devlet X, çev. S. Eyüboğlu- M. Ali Cimcoz, İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2010; Friedrich Nietzsche, Böyle Buyurdu Zerdüşt, çev. Mustafa Tüzel, İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2011)

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
31 Mart 2018 16:00 İlmi Etüdler Derneği