GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Felsefeden Pratiğe İnsan Haklarının Hukukileşmesi

Hoca: Nihat Bulut

Günümüzde insan hakları, giderek hukukun temeli haline gelmektedir. Fransız İhtilali sonrasında çerçevesi çizilen, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Uluslararası Hukukun konusu haline gelen ve doksanlı yıllarda küreselleşmenin son aşaması ile birlikte zirveye çıkan insan hakları kavramının, artık her türden siyasal organizasyonun/sistemin manevi temelini teşkil eder şekilde kabul edildiğini söylemek mümkündür. Bu durum hukuk için de geçerlidir ve günümüzde insan hakları, giderek hukukun temeli haline gelmektedir.

Derste, başlangıç temeli olarak insan haklarının bir fikir olarak doğuşu ve oradan hukukileşme aşamasına geçişi ele alınacak, sonra da ana mesele olarak somut hak kategorilerine ilişkin teori ve uygulama üzerinde durulacaktır.

Dersin sonucunda katılımcılar, modern hukukun odağında yer alan insan hakları kavramının gerçekte nasıl ve ne ölçüde somutlaştığını değerlendirme kazanımını elde edeceklerdir.

BAŞVURU

Programın Haftalık İzlencesi

1. hafta

Felsefe ve insan hakları

2. hafta

İnsan hakları ve hukuk

       3. hafta

Kişi güvenliği ve kişi özgürlüğünün korunmasına yönelik haklar

4. hafta

Kişi özgürlüğünün korunmasına yönelik haklar

5. hafta

İnanç, araştırma ve ifade özgürlüğüne yönelik haklar

6. hafta

Özel hayatın korunmasına yönelik haklar

 


Tarih Saat Yer
06 Mart 2020 18:30 İlmi Etüdler Derneği
13 Mart 2020 18:30 İlmi Etüdler Derneği
20 Mart 2020 18:30 İlmi Etüdler Derneği
27 Mart 2020 18:30 İlmi Etüdler Derneği
03 Nisan 2020 18:30 İlmi Etüdler Derneği
10 Nisan 2020 18:30 İlmi Etüdler Derneği