GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Felsefe Tarihinde Temel Erdem Kavramı ve Fârâbî Felsefesinin Temel Erdemleri

Konuşmacı: İbrahim Aksu

Bu sunum, ahlak felsefesinin önemli kavramlarından biri sayılabilecek temel erdem kavramının mahiyetini, tarihsel serüvenini ve İslam felsefesinin kurucu filozofu Fârâbî tarafından tevarüsünü kendisine konu edinmektedir. Konusunun kapsamına uygun olarak sunum kendi içerisinde üç bölüme ayrılacaktır. Bölümlerden birincisinde, ilk defa Sokrates’in erdemlerin birbirleri ile olan ilişkilerine yönelik soruşturmaları neticesinde ahlak felsefesinin bir meselesi haline gelen temel erdem kavramının anlam çerçevesi belirginleştirilecektir. İkincisinde, doğuşundan Fârâbî’ye kadar olan süreç içerisinde kavramda meydana gelen belirgin değişim ve dönüşümler ortaya konulacaktır. Bu çerçevede ise kavramın özellikle Platon, Stoacılık ve Yeni Eflatunculuk felsefeleri içerisinde kazandığı görünümler üzerinde durulacaktır. Üçüncü ve sonuncu bölümde de klasik felsefenin bu mühim kavramının Fârâbî tarafından tevarüs edilip edilmediği, şayet edilmiş ise filozof tarafından inşa edilen felsefî sistemin hangi erdemleri temel erdemler olarak öne çıkardığı sorusuna bir yanıt aranacaktır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
08 Aralık 2018 17:30 İlmi Etüdler Derneği