Fatih Yiğit

1981 yılında Malatya’da doğan Fatih Yiğit, ilk ve orta öğrenimini Malatya’da tamamlamıştır. 2001 yılında Marmara Üniversitesi İşletme (İngilizce) Programına başlayarak 2006 yılında yükseköğrenimini tamamlamıştır. “Bütçesel Katılım ile İş Tatmini Arasındaki İlişkide Rol Belirsizliğinin Ara Değişken Etkisi” başlıklı tezi ile Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsünden yüksek lisans derecesini almıştır. 2015 yılında tamamladığı “Finansal Krizlerin Şirket Sermaye Yapıları Üzerindeki Etkileri” başlıklı tezi ile de İstanbul Üniversitesi Finans Doktora Programınıtamamlayarak finans doktoru ünvanını kazanmıştır. YÖK Yüksek Lisans Araştırma Burs Programı ile 2010 yılında Simon Fraser University (Kanada)’da ve TÜBİTAK Doktora Sırası Araştırma Burs Programı ile 2014 yılında University of Hull (İngiltere)’de araştırmacı olarak bulunmuştur. 2008-2011 yılları arasında Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünde çalışan Yiğit, 2011’den bu yana İstanbul Medeniyet Üniversitesi akademik kadrosunda görevini sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.