GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Faslı Siyaset Bilimci Azzedine Azzimani İLEM'de Arap Baharı Hakkında Konuşacak

Kamusal alan kavramı İslam dünyasında gündemde önemli yer tutan konuların başında gelmektedir. İslam ülkelerinin modernleşme ve batılalaşma süreciyle de doğrudan ilintili olan bu kavramın yansımaları farklı boyutlarda olmuş ve ülkeden ülkeye değişen algılama biçimleri meydana gelmiştir. Kamusal ve özel alan ayrımının nasıl yapılması ve sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiği hususu bu coğrafyadaki birçok tartışmanın temelini oluşturmaktadır. Siyasal, ekonomik ve sosyal dinamikler üzerinden şekillenen bu tartışmalar kamusal alan algısına göre o toplumda çeşitli karşılıklar bulmaktadır. Orta Doğu’nun önemli bir kırılma süreciyle yüzleştiği bu dönemde eski rejimlerin yerine inşa edilmeye çalışılan yeni yapıların sahip olduğu toplum ve siyaset tahayyülünde kamusal alan kavramı önemli bir yere takabül etmektedir. Bu çerçevede Arap Baharı olarak nitelendirilen bu değişim sürecinin kamusal boyutunun dinamikleri ve yansımaları hem bölgenin hem de İslam dünyasının yeniden şekillenmesinde önemli rol oynayacaktır. İslam dünyasında 'Kamusal Alan' tartışmaları üzerine çalışmakta olan Faslı Siyaset Bilimci Azzedine Azzimani, Arap Baharı sürecinde kamusal alanın dinamiklerini ve bu sürecin toplumsal yansımalarını sunumunda tartışacaktır.