GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Etno-Milliyetçilik ve Türkiye'de Toplumsal Meselelere Yansıması

Akademik çalışmaları her yıl bir konferans ile sonlandıran İlmi Etüdler Derneği’nin 2011-2012 Kapanış Konferansı’nı milliyetçilik ve ulus devlet alanında yaptığı çalışmalar ile tanınan Doç. Dr. Ahmet Yıldız verecek. "Etno-Milliyetçilik ve Türkiye’de Toplumsal Meselelere Yansıması" başlıklı konferans 12 Mayıs 2012 Cumartesi günü saat 18.00’de İLEM Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Ahmet Yıldız, bu konferansta daha önce yayımlanan 'Ne Mutlu Türküm Diyebilene: Türk Ulusal Kimliğinin Etno-Seküler Sınırları (1919-1938)' ve 'Ulus Devletin Bunalımı: Federalizm ve Kürt Meselesi' başlıklı kitaplarındaki temel eksenden hareket ederek günümüzün temel toplumsal ve siyasal meselelerini ele alacaktır. Türk ulusal kimliğinin Kemalist inşa sürecindeki saçayaklarını irdeleyecek olan Yıldız, Türk ulusal kimliğinin inşa sürecini Milli Mücadele Dönemi(1919-1923) - Cumhuriyetçi Karakter (1924-1929) - Ortak Köken Duygusu (1929-1938) üç safhada inceleyecektir. Ahmet Yıldız, kamuoyunca 'Kürt Meselesi' olarak öne çıkan tartışmaya dair çözüm önerilerini, dünyadaki mevcut kuramsal ve pratik mekanizmalar üzerinden tartışacaktır.