GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

09 Mayıs 2020

Yer ve Mekan Etnografisi

Konuşmacı: Nursem Keskin Aksay

Sosyal bilimler içerisinde, toplum-kültür ve yer kavramlarının ara kesitinde bulunan mekan çalışmaları, antropoloji disiplininden çokça beslenmektedir. Nitekim antropoloji, mekan çalışmalarına eklemlenerek “Yer ve Mekan Antropolojisi (Anthropology of Space and Place)” gibi bir alt çalışma alanının da oluşumuna imkan vermiştir. Genellikle nitel araştırma yöntemlerini benimseyen bu çalışma alanı, sunumumuzun temelini oluşturmaktadır. Konuşmacı Dr.Öğr.Ü. Nursem Keskin-Aksay “Yer ve Mekan Etnografisi başlıklı sunumu ile sosyal bilimlerin ve spesifik olarak antropolojinin mekan çalışmalarına bakışını irdeleyerek, antropolojinin nitel çalışmalarda kullandığı belli başlı yöntemleri ele alacaktır. Konuşmacı Keskin-Aksay, cinsiyet, kent antropolojisi, sosyal mekan, etnografik araştırma yöntemleri gibi konularda edindiği geçmiş deneyimlerinden bahsedecek ve “Yer ve Mekan Antropolojisi” bağlamında araştırmalarında yararlandığı yaklaşım ve metotları katılımcılarla paylaşacaktır.

Başlangıç Tarihi Başlangıç Saati Bitiş Tarihi Bitiş Saati Yer
12 Mayıs 2020 16:00 12 Mayıs 2020 00:00 İlmi Etüdler Derneği Youtube Kanalı