GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

05 Şubat 2020

Yeni Araştırmalar Yeni Bakışlar-5

Konuşmacı: Hüseyin Arslan

Bu seminerde 1969 yılında siyasi hayata adım atan Milli Görüş Hareketi'nin Laiklik anlayışı ele alınacaktır. Bu çerçevede hareketin gerek iktidar gerekse de muhalif olduğu dönemlerde laiklik anlayışının nasıl şekillendiği incelenecektir.

Laiklik kavramının anayasada bir tanımının ve sınırının belirtilmemesi kavramın keyfi olarak yorumlanmasına neden olmuştur. Bundan dolayı birçok siyasi parti, hareket ve kurum söz konusu keyfi yorumlardan olumsuz etkilenmiştir. Milli Görüş Hareketi bu duruma örnek verilebilir. 1969 yılında “Bağımsızlar Hareketi” olarak siyasi hayata atılan Milli Görüş Hareketi, başlangıçtan itibaren kendini İslâm dininden hareketle konumlandırmıştır. Bu anlamda hareket, ismen “ulusal”dan (national) ziyade dine (İslâm’a) atıf yapmaktadır. Hareket, resmi laiklik anlayışını eleştirmiştir. Bundan dolayı hareket, resmi laiklik anlayışını aşındırmak için birçok yöntem izlemiştir. “Müslüman” ve “cihad” vurgusunu ön plana çıkarması, Müslüman değerlere sahip çıkması, İslâm dininin vicdanlara sığdırılamayacağını dile getirmesi, İslâm Birliği’ni savunması, dini kıyafetlerle ve imam hatip okullarıyla ilgili özgürlükler talep etmesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kadrosunun artırılmasını istemesi bu yöntemlerden bazılarıdır. Ayrıca hareket, dini kamusallaştırmaya ve laikliğin sınırlarını çizmeye çalışmıştır. Hareket, pozitif tarafsızlık gözetleyerek İslâm dinini merkeze alarak bazı taleplerde bulunur ve diğer dinlerin yaşam hakkını kısıtlamaz.

Seminerin Kaynağı*
Hüseyin Arslan, "Milli Görüş Hareketi'nin Laiklik Anlayışı", yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, 2019.

Katılım: Program, 8 Şubat 2020 Cumartesi günü saat 16.00’da İDP Sıtkı Türkan Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecektir. Programa ilgi duyan herkes davetlidir.

 

Başlangıç Tarihi Başlangıç Saati Bitiş Tarihi Bitiş Saati Yer
08 Şubat 2020 16:00 08 Şubat 2020 17:30 İDP Sıtkı Türkan Kütüphanesi