GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

09 Aralık 2019

Yeni Araştırmalar Yeni Bakışlar -4

Konuşmacı: Ertuğrul Zengin

1970’lerde İslamcı Gençlik Hareketi: Akıncılar

Bu çalışmada 1980 öncesi bir toplumsal-siyasal hareket olarak Akıncılar Hareketi ele alınacaktır. İslamcı gençlik hareketinin örgütsel, ideolojik ve siyasi oluşumları, özneleşmenin boyutları ve unsurları olarak incelenecektir.

Türkiye’de İslamcı toplumsal hareketin siyasi gelişimi düz bir hat üzerinde değil, çeşitli kırılmalarla gerçekleşmiştir. Demokrat Parti’nin iktidara geldiği 1950 sonrasında belirli bir toplumsal-kültürel birikime kavuşan hareket, 1969-70 yıllarında MTTB’de İslamcıların örgütlenmesiyle Milli Nizam Partisi’nin kurulmasına sebebiyet vermiştir. 1976 yılı sonrasında gençlik hareketlerinin gittikçe ideolojik çizgilerde yapılandığı bir ortamda Akıncılar Hareketi İslamcı hareketin gençlik teşkilatı olarak örgütlenmiştir.

Seminerin Kaynağı*

Ertuğrul Zengin, (2017) “ The Akinji as a Social Movement: The Formation and Operation of Islamist Agency in Turkey” (Bir Toplumsal Hareket Olarak Akıncılar: Türkiye'de İslamcı Öznenin Kurulumu ve Eylemi), yayımlanmamış doktora tezi, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul.

Katılım:  Program 14 Aralık 2019 Cumartesi günü saat 16.00’da İDP Sıtkı Türkan Kütüphnaesi'nde gerçekleşecek. Programa ilgi duyan herkes davetlidir.

Başlangıç Tarihi Başlangıç Saati Bitiş Tarihi Bitiş Saati Yer
14 Aralık 2019 16:00 14 Aralık 2019 17:30 İDP Sıtkı Türkan Kütüphanesi