GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

16 Haziran 2023

Türkiye’de Profesyonel Meslekler Nereye Gidiyor?

İhtisas Sunumları bünyesinde İLEM Toplum sunumları; güncel meseleleri ele alıyor, tamamlanan çalışmaları yeni bakış açılarıyla inceleyip akademik gündeme dahil ediyor.

İLEM Toplum'un 16 Haziran 2023 tarihinde 18:00'de gerçekleştireceği sunuma Elyesa Koytak konuk oluyor. Koytak, “Mesleğin Dönüşümü: Hekimler ve Avukatlar” başlıklı kitabından hareketle gerçekleştireceği sunumda hekimlik ve avukatlık mesleklerinde 2000’ler sonrası gerçekleşen dönüşümü ele alacak.

M. Hakkı Akın’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek “Türkiye’de Profesyonel Meslekler Nereye Gidiyor?” başlıklı sunum Türkiye’de çalışma hayatı ve ilişkilerinin güncel dönüşümü bağlamında avukatlık ve hekimlik mesleklerinin incelenmesini hedeflemektedir. 2000’li yıllara kadar gelir ve statü noktasında kazançlı ve imtiyazlı bir toplumsal konuma sahip olan avukatlar ve hekimlerin demografik gençleşme ve büyümeye sahne olmaları ve toplumsal hareketlilik verimleri noktasındaki konumları mesleğine dönüşüm bağlamında ele alınacaktır.

Gerçekleşen çalışmada, farklı kıdem ve konumlardan hekim ve avukatlar ile yapılan görüşmelerin yanı sıra, makro dinamikleri de temsil eden ulusal ve uluslararası kaynaklardan elde edilen nicel veriler mesleklerin dönüşümünü anlama noktasında araç olmuştur. Analiz sonucunda hekimlik ve avukatlığın geçirdiği dönüşüm belli kavramlar çerçevesinde ele alınmıştır. Buna göre hekimliğin geçirdiği dönüşüm temelde meslek basıncı kavramı ile açıklanırken, avukatlığın geçirdiği dönüşüm meslek çözülmesi kavramı ekseninde açıklanacaktır. Meslek basıncı ve meslek çözülmesi kavramlarının yanında, meslek düğümü, mesleğin asimetrik ve geçirgen yapıları, alanın anomik ve heteronomik boyutları, büro sermatesi ve mesleki halet-i ruhiye kavramları da sunumda ele alınacak kavramlardan.

Elyesa Koytak, M. Hakkı Akın moderatörlüğünde,  “Mesleğin Dönüşümü: Hekimler ve Avukatlar” başlıklı kitabından hareketle gerçekleştireceği “Türkiye’de Profesyonel Meslekler Nereye Gidiyor?” başlıklı sunumunda 2000’li yıllar sonrası hekimlik ve avukatlık mesleklerinin dönüşümünü sosyolojik bir perspektifle ele alacak.

Soru-cevap merkezli olacak program 16.06.2023 günü saat 18:00‘de İLEM Teras Salonda gerçekleşecek. Programa ilgi duyan herkes davetlidir.

Başlangıç Tarihi Başlangıç Saati Bitiş Tarihi Bitiş Saati Yer
16 Haziran 2023 18:00 16 Haziran 2023 19:15 İLEM (Yüz yüze)