GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

06 Mayıs 2020

Tarihte Anlam Sorunu

Konuşmacı: Arzu İbişi Temelli

"Tarihin Geleceğine Dair" Dizi Semineri Amaç ve Kapsamı

Tarih metodolojisi ve felsefesi ile ilgili yeni(likçi) gelişmeleri takip ettiğimizde son asırda tarih ilmine dair zengin bir düşünce alanının geliştiğini belirtebiliriz. Şüphesiz tarih ilmindeki derinleşmeleri, dönüşümleri, genişlemeleri veya farklılaşmaları idrak etmek bu yeni(likçi) gelişmeleri dikkate almayı gerektirir. Şüphesiz modern dönemdeki teknik gelişmeleri hesaba kattığımızda bu yenilikçi gelişmelerin çok hızlı bir şekilde gerçekleştiğini açıkça ifade edebiliriz. Bu değişmeler ve gelişmelerden tarih yazıcılığı ve felsefesinin müstağni kalması elbette söz konusu değildir. Bu seminer dizisinde tarihin metafiziği ve anlamını merkeze alarak mezkûr değişme ve gelişmeler ışığında postmodern tarih yazımı ve tarihin geleceğini derinlikli bir şekilde tetkik etmeyi planlamaktayız.

"Tarihte Anlam Sorunu" Semineri

Tarihte anlam sorunu, tarih felsefesinin spekülatif kanadı açısından en temel sorunlar arasında yer almaktadır. Bu sunum, anlam sorununu bazı temel görüşlerden hareketle tartışmayı amaçlamaktadır. Özellikle tarihte nihai bir anlamın imkanı, bu anlamı taşıyacak ilkeler ve genel amaçlar üzerinden soru konusu edilecektir. Anlama dair tartışmalarda öne çıkan görüşlerin çoğunun ilerleme tasarımı üzerinden kendini açtığı gösterilmeye çalışılacak ve bu tasarımlarda “kurtuluş fikri”nin etkileri olup olmadığı sorgulanacaktır. Ayrıca, ilerleme tasarımına karşı özellikle 20. yüzyılda ortaya çıkan çöküş teorileri ile anlam sorununa bakışta nasıl bir dönüşüm olduğu değerlendirilecektir. Bu bağlamda sunumun çatı kavramları “anlam, amaç, ilke, ilerleme, döngüsellik ve çöküş” olacaktır.

Başlangıç Tarihi Başlangıç Saati Bitiş Tarihi Bitiş Saati Yer
09 Mayıs 2020 16:00 09 Mayıs 2020 00:00 İlmi Etüdler Derneği Youtube Kanalı